PVDA vraagt dat coronacommissie wordt omgezet in parlementaire onderzoekscommissie

Sofie Merckx. (Foto Solidair, Stefaan Van Parys)

Vanmiddag, vrijdag 25 september, zal de PVDA haar voorstel voorleggen om de bijzondere Covid-commissie om te zetten in een parlementaire onderzoekscommissie. “We krijgen nog altijd geen inzage in cruciale documenten en verschillende getuigen stuurden al hun kat naar de hoorzittingen. Deze bijzondere commissie is een papieren tijger. Wij vragen de onmiddellijke omschakeling naar een heuse parlementaire onderzoekscommissie, één met tanden”, zegt Sofie Merckx, huisarts en PVDA-volksvertegenwoordiger.

De bijzondere commissie werd begin juli opgericht om de aanpak van de coronacrisis te evalueren en politieke verantwoordelijkheden aan te duiden. “Van meet af aan stelden wij dat alleen een parlementaire onderzoekscommissie zo’n grondige evaluatie kan maken van de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog”, herinnert Sofie Merckx. “Een onderzoekscommissie heeft de bevoegdheden van een onderzoeksrechter en kan zo belangrijke documenten opeisen en getuigen opvorderen en onder ede horen. De andere partijen zagen daar de noodzaak niet van in en stemden ons voorstel weg. Vandaag zien we het bewijs van het tegendeel. De werkzaamheden verlopen allesbehalve van een leien dakje. Vijf maanden na de eerste piek staan we nog geen meter verder in dat onderzoek”.

De linkse volksvertegenwoordiger ziet verschillende redenen waarom een onderzoekscommissie nodig is. “We hebben al heel wat documenten kunnen inkijken. Maar bepaalde sleuteldocumenten, zoals het strategisch luik van het pandemieplan uit 2009, ontbreken nog steeds. Ook de verslagen van de ministerraad die beslisten over de vernietiging van de strategische voorraad mondmaskers ontbreken, net zoals de verslagen van de vergaderingen van de Nationale Veiligheidsraad”, aldus Merckx. “Van de felomstreden deal die de regering met de farma-industrie afsloot voor het nationaal testplatform, kregen we dan weer enkel een powerpoint en een verslag. Wat hebben ze toch te verbergen?”. De nota van het Belgisch geneesmiddelenagentschap FAGG, waarin duidelijk gesteld wordt dat ze geen vertrouwelijke documenten moeten overmaken net omdat het geen onderzoekscommissie, sterkt de PVDA alleen maar in hun argwaan. “Het FAGG wil verslagen van de verschillende werkgroepen rond testing, geneesmiddelen en vaccins niet vrijgeven. Waarom niet?”

Sofie Merckx wijst er op dat er al meerdere sprekers hun kat stuurden naar de hoorzittingen. “Op de amper drie hoorzittingen waren er al drie getuigen die weigerden voor de bijzondere commissie te komen spreken. En niet van de minsten. Zo annuleerde de vertegenwoordiger van de Wereldgezondheidsorganisatie last minute. Het is nochtans cruciaal dat we hem kunnen horen over de aanbevelingen die zij formuleerden en de mate waarin die door ons land opgevolgd werden”. Artikel 14 van het intern reglement van de commissie maakt het mogelijk om over te schakelen naar een parlementaire onderzoekscommissie. Een meerderheid moet dat goedkeuren. “Verschillende partijen gaven eind juni aan dat ze met ons voorstel zouden instemmen als de praktijk zou aantonen dat een gewone commissie haar werk onvoldoende zou kunnen doen. De ervaring van de laatste weken toont dat duidelijk aan dat dit het geval is. We zullen ons voorstel dus opnieuw op tafel leggen vanmiddag”, besluit Merckx.

Volg de PVDA op de voet