PVDA vraagt dat Covid-commissie een versnelling hoger schakelt

Sofie Merckx. (Foto Solidair, Stefaan Van Parys)

“De molen van de Covid-commissie maalt te langzaam”, stelt Sofie Merckx, huisarts en volksvertegenwoordiger voor de PVDA in de Kamer. “Ondanks herhaaldelijk aandringen, wachten we nu al maanden op documenten. Een precieze agenda voor de werkzaamheden blijft uit. Het moet gedaan zijn met rondjes draaien. We willen dat het echte evaluatiewerk van start gaat. Als de Covid-commissie niet snel een versnelling hoger schakelt, zal de PVDA vragen dat de bijzondere commissie wordt omgezet in een echte onderzoekscommissie.”

De Covid-commissie ging begin juli van start, maar er gebeurde nog niets concreets. “Van in het begin verliepen de vergaderingen van de federale commissie moeizaam en chaotisch. De eerste bijeenkomst ging door achter gesloten deuren, zonder gegronde reden”, getuigt Sofie Merckx.

Wat de linkse volksvertegenwoordiger, die voor de PVDA in de commissie zetelt, tegen de borst stuit, is dat een hele reeks opgevraagde documenten nog steeds niet beschikbaar is. “Sinds half april vragen wij bijvoorbeeld het contract op dat de overheid sloot met de farma-industrie over de coronatesten. Zonder resultaat. Sinds juni vraag ik tevergeefs naar het voorstel van de FOD Volksgezondheid om de vernietigde voorraad mondmaskers te vernieuwen. Wat heeft de regering eigenlijk te verbergen?”

In het totaal vroegen de commissieleden meer dan 50 documenten op. Het pandemieplan uit 2006, dat ons land moest voorbereiden op virusuitbraken, zou “spoorloos” zijn. Maar het circuleert wel gewoon onder regeringsleden. “Tot nu toe hebben we nog geen enkel opgevraagd document ontvangen”, aldus Sofie Merckx. “Nochtans is de inzage ervan uiterst belangrijk om de aanpak van de crisis te kunnen evalueren. Wie raadde wat precies aan en welke beslissingen werden al dan niet genomen? Wie besliste eind vorig jaar om de strategische reserve mondmaskers niet te vernieuwen?”

“Begin juli stelden wij een hele reeks vragen. Daar is niets mee gebeurd. Mijn geduld raakt langzaam op. Wij waarschuwden van in het begin dat de Covid-commissie slagkracht zou missen. Net daarom stelden we met de PVDA voor om een échte onderzoekscommissie op te richten. Die kan documenten gewoon opeisen. Ons voorstel werd afgeschoten.”

Merckx maakt zich sterk dat als de leden van de commissie niet snel inzage krijgen in cruciale documenten, de PVDA opnieuw zal vragen de commissie om te zetten in een onderzoekscommissie. “Er zijn bijna 10.000 doden gevallen door de Covid-19-epidemie in ons land. Vijf maanden na de eerste piek staan we geen meter verder in de analyse van de aanpak. De voorzitter van de commissie, een partijgenoot van De Block, nota bene een van de ministers met de grootste verantwoordelijkheid in de coronacrisis, beloofde een grondig onderzoek. Het slechte begin van de commissie boezemt ons weinig vertrouwen in.”


OPGEVRAAGD DOOR DE PVDA

ONTVANGEN

Pandemieplan
Noodplan dat opgemaakt werd in 2006 en geüpdatet in 2009 voor de grieppandemie. Dat plan dat ons land moet voorbereiden op een virusuitbraak lijkt spoorloos verdwenen. Half juli vraagt de PVDA het plan op in de bijzondere commissie. Bijna twee maanden later is er nog steeds geen zicht op het pandemieplan. Nochtans bestaat het plan wel degelijk. Sterker nog, het circuleert in ministeriële kringen, zo blijkt uit verslagen van vergaderingen van de 9 gezondheidsministers.

 

 

NEE

Voorstel om de strategische mondmaskervoorraad te vernieuwen

In 2018 beslist minister De Block om de strategische voorraad mondmaskers te laten vernietigen. Daarna zou er een voorstel zijn uitgewerkt door de FOD Volksgezondheid om die stock te vernieuwen, op basis van een advies van de Hoge Gezondheidsraad. Minister De Block haar uitleg over dat voorstel is dubbelzinnig. Aan de ene kant zegt ze dat het slechts een draft was. Aan de andere kant zegt ze dat ze de nota heeft voorgelegd aan de regering, maar dat het budget van 100 miljoen euro te duur werd bevonden.

 

 

NEE

De deal tussen de farma-industrie en de regering over het nationaal testplatform
De beslissing van minister De Backer om voor het opschalen van de testcapaciteit een beroep te doen op grote farmaceutische bedrijven als Janssen Pharmaceutica, GSK en UCB deed heel wat stof opwaaien. Niet in het minst omdat tientallen erkende klinische labo’s aan de kant werden geschoven. Ondanks herhaaldelijke pogingen, via officieel schrijven, via ondervragingen van minister De Backer, is dat contract nog steeds niet in te kijken. Vanwaar die geheimhouding? De PVDA vroeg ook dit document op in de bijzondere Covid-commissie half juli.

 

 

 

NEE

De adviezen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) over het dragen van mondmaskers

Van bij het begin was het belang van maskers in de zorg duidelijk, maar pas op 28 april werd het dragen van mondmaskers voor zorgpersoneel volledig verplicht. Gedurende lange tijd werden maskers enkel aangeraden indien de patiënt symptomen vertoonde. Half maart zou de Hoge Gezondheidsraad een strenger advies hebben uitgebracht, maar er werd geen rekening gehouden met dat advies. De PVDA vroeg dat advies van de HGR, samen met alle andere adviezen over mondmaskers, op. Tot nu tevergeefs.

 

 

 

NEE


 

Volg de PVDA op de voet