PVDA vraagt dat parlement volgende week stemt over depenalisering abortus

PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx is co-auteur van het wetsvoorstel om abortus uit het strafrecht te halen.

“De uitstelmanoeuvres moeten nu stoppen”, zegt Sofie Merckx (PVDA). “Schuif het wetsvoorstel om abortus uit het strafrecht te halen niet opnieuw op de lange baan. Laat het parlement stemmen.” 

De Raad van State sprak zich gisteren voor de vierde keer uit over het wetsvoorstel dat het recht op abortus moet uitbreiden. Voor de vierde keer zag de Raad van State geen bezwaren in het wetsvoorstel en mag het voorgelegd worden aan de plenaire vergadering van de Kamer.

“De uitstelmanoeuvres moeten nu stoppen”, zegt Sofie Merckx, PVDA-volksvertegenwoordiger en co-auteur van het wetsvoorstel. “Partijen die zichzelf profileren als voorvechter van vrouwenrechten hebben de taak om dit werk serieus te nemen. Schuif dit wetsvoorstel niet opnieuw op de lange baan. Laat het parlement stemmen.” 

De PVDA legt vandaag in de plenaire vergadering van de Kamer een motie voor op basis van artikel 17 van het reglement van de Kamer om het punt te agenderen op de vergadering van 3 december.

In juli schoof de CD&V met een handig uitstelmanoeuvre het wetsvoorstel dat abortus moet depenaliseren en de wettelijke termijn verlengen, opnieuw op de lange baan. De partij vroeg een zoveelste advies van de Raad van State. De partijen die voorstander zijn van deze wetswijziging reageerden verontwaardigd. Ondertussen hebben de meeste van die partijen een regering gevormd met de CD&V. Maar voor de PVDA kan het niet dat het recht op abortus als pasmunt dient in de regeringsonderhandelingen.

“Nu de Raad van State met haar advies komt, ligt de weg open om over te gaan tot stemming”, zegt Sofie Merckx. “Wij vrezen dat als het voorstel weer naar de commissie wordt gestuurd, het daar zal verdrinken in een eindeloze zoektocht naar een consensus met de CD&V, die niks anders heeft gedaan dan het parlementaire proces blokkeren.” 

“Het gaat hier om een reëel probleem. En voorstel dat op de inhoud al uitvoerig bediscussieerd is geweest. Het is dan ook onbegrijpelijk dat partijen die zich profileren als feministisch zo’n belangrijke stap vooruit voor vrouwenrechten opnieuw op de lange baan schuiven. Op die manier laten ze de minstens 500 kwetsbare vrouwen die jaarlijks hun toevlucht in het buitenland moeten zoeken, in de steek”, besluit Sofie Merckx.

De PVDA eist dat het parlement eindelijk kan stemmen over dit wetsvoorstel.

Volg de PVDA op de voet