PVDA vraagt Europees Parlement steun aan opheffing patenten te bevestigen

Marc Botenga. (Foto European Union 2021 (EP))

Morgen stemt het Europees Parlement over een resolutie over de opheffing van patenten op Covid-19-vaccins. Na de goedkeuring van een PVDA-amendement in die zin in mei, steunen ditmaal drie parlementaire fracties die eis. Marc Botenga, Europees parlementslid voor PVDA, verwacht een nipte stemming: "We zijn blij dat we de kwestie op de agenda hebben kunnen zetten. Dat is een stap in de goede richting. Nu moet het Parlement de juiste kant van de geschiedenis kiezen.”

Terwijl de Wereldhandelsorganisatie het onderwerp behandelt, stemt ook het Europees Parlement woensdag over een mogelijke opschorting van patenten op Covid-19 vaccins. “Dat deze stemming plaatsheeft, is een overwinning van de mobilisatie van onderuit”, vindt Marc Botenga. “Een jaar geleden, wilde niemand het over patenten hebben. Dankzij de druk van onderuit, staat de kwestie nu centraal op de agenda van het Europees Parlement.” In mei keurde het Europees Parlement reeds een amendement van Botenga en de fractie The Left goed, dat opriep tot de opschorting van patenten door de Wereldhandelsorganisatie.

Volgens de PVDA is de opheffing van patenten essentieel om bijkomende vaccinproductiecapaciteit te activeren, niet enkel in Europa maar doorheen de wereld. De linkse partij benadrukt ook dat het amendement erop aandringt dat de opheffing van patenten gepaard moet gaan met een echte overdracht van technologie en knowhow, zodat vele bedrijven de vaccins kunnen produceren. De Wereldgezondheidsorganisatie zette twee platforms op om dit te doen. “Op dit moment neemt de farmaceutische industrie op vrijwillige basis aan deze programma's deel. Het resultaat? Het blijven lege dozen”, betreurt Botenga.

De stemming belooft nipt te worden, maar wat het resultaat ook moge zijn, volgens de PVDA zal het cruciaal zijn de druk op de Europese Commissie verder op te voeren. “De Europese Commissie blijft nog altijd doof ten aanzien van de behoeften van de wereldgezondheid. Wij moeten alles in het werk stellen om situaties zoals die in Brazilië of India zich blijven voordoen, te vermijden. De gezondheid van mensen moet voorgaan op de winst van Big Pharma.”

Deze keer wordt het voorstel, naast de fractie van The Left, waar de PVDA deel van uitmaakt, ook ingediend door de socialistische en groene fracties. “Ik ben heel blij dat we nu met drie fracties dit voorstel steunen, want het is hoogdringend”, verheugt Marc Botenga zich, die hoopt dat de Belgische regeringspartijen “nu consequent zullen zijn en onze voorstellen in het federale parlement zullen steunen om België uitdrukkelijk de opheffing van patenten te laten ondersteunen, zoals ze in het Europees Parlement doen.”

De partij zet zich, samen met meer dan 200 organisaties, ook volop in voor een Europees burgerinitiatief, dat door burgers, ngo’s en vakbonden uit vele landen werd opgestart om de Europese Commissie tot wetgevende actie te dwingen om Covid-19 vaccins en behandelingen in het openbaar domein te brengen.