PVDA vraagt herstel 1,5 m 'social distance' als regel voor bedrijven

.

Morgen zullen een groot aantal bedrijven hun activiteiten terug opstarten. De vraag is of dit veilig kan en zal gebeuren. Peter Mertens: “Wij ontvangen enorm veel bezorgde reacties van mensen die morgen terug aan de slag moeten. Mensen willen werken, maar dan wel als het veilig is”. En daar wringt het schoentje. “Wij roepen de regering op om onmiddellijk de sociale inspectie te versterken, zodat ze preventieve controles kan uitvoeren. Zij hebben meer mensen en middelen nodig om de veiligheidsvoorschriften in de bedrijven te kunnen afdwingen”.

Wij stellen vast dat de regering Wilmès met het ministerieel besluit van 30 april de verplichte "social distance" van 1,5 meter heeft afgeschaft. Dat was nochtans de enige bindende regel in de niet-essentiële sectoren. Mertens : “Er zijn dwingende regels waar alle mensen zich in het dagelijks leven aan moeten houden. Maar voor de werkgevers zijn het slechts suggesties. Dat kan toch niet. Bindende regels en voldoende personeel voor de sociale inspectie zijn essentieel voor een veilige terugkeer naar het werk. En dat is vandaag niet in orde. Er zijn in heel België maar 136 inspecteurs op de dienst welzijn op het werk. Eén inspecteur dus voor... 2.194 bedrijven. Je hoeft geen groot wetenschapper te zijn om te begrijpen dat dit volstrekt onvoldoende is".

De linkse partij is ongerust omdat nu al blijkt dat de werkgevers het niet overal even nauw nemen met de regels om besmetting te vermijden. Mertens verwijst daarvoor naar de verklaringen van de patroonsorganisaties VBO en Voka. “Zij verklaarden dat de aanbevelingen om veilig te werken niet meer zijn dan een ‘toolbox met goede praktijken en suggesties’ en ‘geen checklist’. Zij vinden dat de werkgevers ‘niet verplicht’ zijn om de “social distance” en andere veiligheidsregels ook écht toe te passen”, stelt de voorzitter van de PVDA bezorgd vast.

Dat de strijd voor het respecteren van de regels hard zal gevoerd worden, bleek eind vorige week bij de discussie in de metaalsector. De werkgeversfederatie Agoria weigerde een overeenkomst met de vakbonden te ondertekenen. Die bepaalde dat een afwijking van de sanitaire regels enkel kan met akkoord van de syndicale delegatie in het bedrijf. Voor Agoria ging dat te ver. Peter Mertens: “Voor ons tellen de veiligheidsregels wel. Wij willen dat de vakbonden overal worden betrokken. De concrete aanpak van de regels moet gebeuren in akkoord met de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk waarin de vakbonden vertegenwoordigd zijn. Wat wij willen is maximale bescherming, niet maximale winst”.

De PVDA roept de regering op onmiddellijk de nodige maatregelen te nemen om de sociale inspectie te versterken. De rol van de vakbonden in de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk moet versterkt worden. Telkens wanneer een bedrijf een afwijking van de “social distance” regel van 1,5 nodig acht, zou daar een voorafgaandelijk akkoord van de vakbonden voor moeten zijn”.