PVDA vraagt het ontslag van Minister van Volksgezondheid Maggie De Block

Foto Solidair

De PVDA vindt dat Maggie De Block onmiddellijk moet opstappen als federaal minister van Volksgezondheid. De linkse partij vraagt haar ontslag nu uit interne documenten blijkt dat De Block eind vorig jaar nog expliciet weigerde om de strategische voorraad mondmaskers te vernieuwen. “Volgens de minister was de investering van 100 miljoen euro ‘onbespreekbaar’. Een onverantwoorde beslissing waar we vandaag een bijzonder hoge prijs voor betalen”, aldus PVDA-voorzitter Peter Mertens. “De afgelopen weken stonden onze gezondheidswerkers dag in dag uit in de frontlinie van de strijd tegen corona, met onvoldoende beschermingsmateriaal. Een minister van Volksgezondheid die besparingsoverwegingen stelselmatig laat voorgaan op de bescherming van de volksgezondheid, kan voor ons echt niet langer aanblijven.”

De PVDA vraagt de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die haar licht moet schijnen op alle beslissingen van de regering, vóór en tijdens de uitbraak van het coronavirus in ons land. De linkse partij vraagt ook dat alle interne documenten publiek gemaakt worden. “Maar ondertussen is het overduidelijk dat Maggie De Block niet langer kan aanblijven als minister van volksgezondheid. Zoals de GEES, de Groep van Experten belast met de Exit-Strategie, in haar laatste rapport duidelijk aangaf, moet ons land zich dringend voorbereiden op een tweede golf van het coronavirus. We kunnen het ons echt niet veroorloven een nieuwe golf te lijf te gaan met een minister die de ene fout na de andere opstapelt.”

“De onthulling van deze morgen is de druppel die de emmer doet overlopen”, stelt Peter Mertens. De linkse volksvertegenwoordiger haalt aan hoe er binnen de zorgsector steeds meer protest komt tegen de liberale minister: “Gisteren nog verzamelden een tweehonderdtal zorgverleners voor het kabinet van De Block om de minister symbolisch de rug toe te keren uit onvrede met de jarenlange onderfinanciering van de gezondheidszorg. De mondmaskers zijn het symbool bij uitstek van het failliet van deze besparingslogica.”

De strategische reserve mondmaskers waarvan sprake, werd in 2006 aangelegd op aanraden van de Wereldgezondheidsorganisatie om ons land voor te bereiden op de mogelijke uitbraak van een grieppandemie. Experten waarschuwden de regering in 2009 al dat deze reserve “ondermaats” is en vroegen een aanzienlijke uitbreiding. In het advies van 2009 staat letterlijk: ‘Besparingen op deze uitgaven zijn ethisch onaanvaardbaar’. Die besparingen komen er echter wel. Minister De Block beslist de beschikbare maskers te vernietigen en laat het nadien na om de strategische reserve te vernieuwen. “Dit gebeurde om budgettaire redenen blijkt nu, zoals wel vaker het geval is bij de beslissingen van minister De Block”, besluit Peter Mertens.


2 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Paul Loyens
    heeft deze pagina gevolgd 2020-06-20 16:55:15 +0200
  • Mark Moens
    heeft gereageerd 2020-06-17 09:08:11 +0200
    De blunder met de mondmaskers heeft ook een grote impact gehad op het verloop van de epidemie onder het publiek. Zoals Paul De Grauwe eerder in De Standaard al de dwingende logica voor het algemeen gebruik van mondmaskers aangaf: als A besmet is en een mondmasker draagt, is de kans klein dat hij B besmet, en omgekeerd. Vermits A noch B weten of ze besmet zijn, moet iedereen preventief een masker dragen. Maar om de blunder te verdoezelen werd deze logica voor het gebruik van mondmaskers het publiek onthouden en zie je nu in winkels en op drukkere plaatsen haast geen mondmaskers. De bescherming tegen besmette personen is daar zo goed als nihil.

Volg de PVDA op de voet