PVDA vraagt oplossing voor wachtlijsten: “Waar blijft relanceplan voor personen met een beperking?”

(Foto Shuttersock)

De Pano-reportage van vandaag brengt talloze aangrijpende getuigenissen over het leven van personen met een beperking en hun mantelzorgers op de wachtlijst. Een wachtlijst die ondanks talloze beloften van ministers blijft aangroeien in plaats van afnemen. De PVDA vraagt om onmiddellijk de nodige budgetten te voorzien om de ellenlange wachtlijsten voor een persoonsvolgend budget weg te werken. “Er zijn mensen die tot 20 jaar wachten op het budget waar ze recht op hebben, een budget dat levensnoodzakelijk is om de gepaste zorg te kunnen betalen. Dit is onmenselijk”, reageert Lise Vandecasteele, huisarts en Vlaams parlementslid voor de PVDA scherp.

Mensen met een beperking moeten steeds langer wachten op een budget om de zorg te betalen die ze nodig hebben. Zo zijn er ongeveer 20.000 kinderen en volwassenen die nog geen budget kregen. De wachttijden daarvoor kunnen oplopen tot wel 20 jaar. De Vlaamse Regering investeert dan wel 270 miljoen extra deze legislatuur voor personen met een beperking, maar volgens het VAPH is er maar liefst 1.6 miljard euro nodig. Bijgevolg zullen de wachtlijsten deze legislatuur verdubbelen. “De Pano-reportage over de wachtlijsten voor personen met een beperking maakt duidelijk dat die onderfinanciering zorgt voor een enorme belasting bij mantelzorgers. Tijdens de coronacrisis is die alleen maar scherper geworden”, zegt Lise Vandecasteele, Vlaams parlementslid voor de PVDA.

“Dit kunnen we toch niet normaal gaan vinden?”, vraagt Vandecasteele zich af. “Doordat het beleid haar verantwoordelijkheid niet neemt, komt het volle gewicht van de zorg bij de mantelzorgers te liggen. Met de structurele onderfinanciering, waardoor 20.000 mensen niet het budget krijgen waar ze nood aan hebben, zegt men eigenlijk tegen de families van personen met een beperking: trek uw plan. Zorg dragen voor iemand met een beperking gaat vaak ten koste van hun eigen vrije tijd of zelfs hun job. Zonder budget leven zij in een permanente lockdown. Die mensen zijn op en de coronacrisis heeft deze problemen alleen maar groter gemaakt.”

Vandecasteele eist daarom dat de Vlaamse Regering de nodige investeringen doet om de wachtlijsten effectief weg te werken: “Wanneer komt er een relanceplan voor de mensen met een beperking en hun mantelzorgers? Kwalitatieve zorg bieden aan zij die het nodig hebben is een must. Op dit moment vertrekt men vanuit een visie waarin men eerst kijkt naar de beschikbare budgetten in plaats van naar de noden van de mensen. Wij gaan daar niet mee akkoord, we moeten durven investeren in mensen. We weten welke budgetten er nodig zijn, nu is het tijd om ze vrij te maken. Dat zou pas echt getuigen van respect voor deze helden van de zorg.”


1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Webredactie
    publiceerde deze pagina in Nieuws 2020-09-23 16:26:08 +0200

Volg de PVDA op de voet