PVDA vraagt recht op rampverlof voor slachtoffers watersnood

.

Terwijl de slachtoffers van de overstromingen geconfronteerd worden met het heropbouwen van hun leven, moeten sommigen onder hen al terug aan het werk. Dat is een onmogelijke situatie. De PVDA stelt voor om met onmiddellijke ingang een rampverlof in te voeren.

De verwoestingen door de overstromingen hebben het leven van duizenden burgers ontwricht. De schade is enorm. De werkende bevolking probeert te redden wat er te redden valt. Terwijl de slachtoffers geconfronteerd worden met het heropbouwen van hun leven, moeten sommigen onder hen al terug aan het werk. Dat is een onmogelijke situatie. De PVDA stelt voor om met onmiddellijke ingang een rampverlof in te voeren en roept de regering op daartoe een dringend Koninklijk Besluit uit te vaardigen.

Van heel wat mensen zijn belangrijke papieren vernietigd. Zij staan voor een administratieve rompslomp. Velen zijn hun auto kwijt. Van sommige slachtoffers is de woning zo zwaar beschadigd dat ze niet kunnen terugkeren. Zij zijn voorlopig geherhuisvest, maar moeten op zoek naar een nieuwe woonst. De slachtoffers moeten alles in orde brengen voor de verzekeringen, vaak zonder computer, documenten noch meubels.

“De getroffen mensen hebben tijd nodig”, zegt PVDA-woordvoerder Tom De Meester. “Tijd om hun leven op orde te brengen en om psychologisch te herstellen van een ramp die te veel slachtoffers heeft geëist. Helaas krijgen veel werkende mensen die tijd niet. Een aantal onder hen kan geen verlof nemen. Anderen doen het niet wegens het inkomensverlies. Sommigen kunnen niet gaan werken omdat hun auto weg is, het openbaar vervoer zwaar verstoord is of omdat hun kinderen geen opvang hebben. Zij moeten dan met minder geld rondkomen. Dit alles terwijl de kosten van de overstromingen al zeer hoog oplopen."

Geconfronteerd met deze dramatische situatie dringt de linkse partij aan op de onmiddellijke invoering van een rampverlof voor alle werknemers, dat moet voorzien in:

  • het recht op 10 verlofdagen, op te nemen binnen twee maanden na de ramp.    
  • behoud van het volledige inkomen voor de eerste 3 dagen en 82% voor de 7 daaropvolgende dagen, zoals bij andere verloven (bv. geboorteverlof)
  • zonder verlies van sociale rechten

“Deze natuurramp, die in vele opzichten uitzonderlijk is, vereist een gepast antwoord dat ingaat op de noden van de werkende mensen. De slachtoffers tijd geven en loonverlies vermijden is een deel van het antwoord. Wij roepen de regering op daartoe een dringend Koninklijk Besluit uit te vaardigen. En we dienen een wetsvoorstel in om het rampverlof ook in de toekomst te verzekeren”, besluit Tom De Meester.