Waarom weigert het parlement zich uit te spreken over de burgerwet voor een minimumpensioen van 1500 euro netto?

Foto Solidair, Raf Degeest.

"Alle partijen zeggen dat ze de laagste pensioenen willen optrekken en het minimumpensioen naar 1500 euro brengen. Er is daarover een voorstel van burgerwet ingediend met meer dan 100.000 handtekeningen. Waarom haalt men de discussie over de ontvankelijkheid daarvan van de dagorde”, vraagt Raoul Hedebouw zich af. Vandaag, 21 januari, stond een eerste bespreking gepland in de commissie ‘Verzoekschriften’ van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Maar die werd vorige week van de agenda gehaald, zonder inspraak van de commissieleden. Het burgerinitiatief, dat oproept om de minimumpensioenen te verhogen tot 1500 euro netto werd samen met 100.000 handtekeningen ingediend op 11 december.

Op 11 december dienden burgers het allereerste burgerinitiatief in bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het voorstel, dat toen al 100.000 handtekeningen had verzameld (intussen zijn dat er ruim 140.000), roept op om het minimumpensioen in ons land onmiddellijk op te trekken tot 1500 euro netto. De commissie “Verzoekschriften”, die moet oordelen over de ontvankelijkheid van het initiatief, agendeerde een eerste bespreking op 21 januari 2020, vandaag dus. “Vorige week werd het dan plots van de agenda gehaald, zonder dat de commissieleden betrokken werden,” zegt Raoul Hedebouw, volksvertegenwoordiger van PVDA. “Wij hebben de indruk dat de andere partijen de zaak willen rekken, omdat ze het niet eens zijn met de inhoud van het voorstel. Voor de camera’s zegt iedereen dat ze de laagste pensioenen en het minimumpensioen willen verhogen. Achter de schermen voel ik die wil op dit moment absoluut niet.”

PVDA-voorzitter Peter Mertens verwees vrijdagavond in zijn nieuwjaarstoespraak in Antwerpen al naar de “uitvluchten en vertragingsmanoeuvres” die worden toegepast om het burgerinitiatief op de lange baan te schuiven. Hij verwijst daarbij naar het uitblijven van een procedure om die initiatieven ook daadwerkelijk te behandelen.

“Het uitwerken van een procedure stond ook op de agenda van de commissie,” verklaart Hedebouw. “Maar ook dat werd geschrapt. Er is blijkbaar geen politieke wil bij de andere partijen om er snel een uit te werken. Het gepraat over echte inspraak was blijkbaar opnieuw voor de schijn. De discussie over de procedure is alvast een politieke beslissing. Wij eisen een zo democratisch mogelijke procedure. Dan hebben we het over een zo breed mogelijk spreekrecht voor de indieners en het onafhankelijk bestaan van het initiatief, als burgerwet, binnen de parlementaire procedures.”

Sinds mei vorig jaar is het in ons land mogelijk om een burgerinitiatief in te dienen in het federaal parlement. Daarvoor zijn minstens 25.000 handtekeningen nodig, waarvan 14.500 uit Vlaanderen, 2.500 uit Brussel en 8000 uit Wallonië. Het opzet was de rechtstreekse participatie van de burgers aan de politiek bevorderen, door hen zelf wetsvoorstellen te laten indienen. Die ambitie lijkt vandaag helemaal zoek bij het merendeel van de partijen. “Met de PVDA blijven wij alvast doorgaan tot de verhoging van het minimumpensioen er komt. Dat is het DNA van onze partij: wij geven niet op tot we winnen,” besluit Hedebouw.