PVDA-wetsvoorstel: “Halveer subsidies aan politieke partijen”

(Foto Wikimedia Commons / Oakenchips)

De PVDA dient in het federaal parlement een wetsvoorstel in om alle dotaties en subsidies aan de politieke partijen te halveren. Het voorstel voert meteen ook een absoluut plafond in op alle vormen van financiering, op alle beleidsniveaus.

“Partijen zijn in België verslaafd aan de papfles van de overheidsfinanciering”, zegt PVDA-Kamerfractieleider Raoul Hedebouw. “In totaal gaat het om liefst 72 miljoen euro per jaar. Zó veel dat de partijen het niet eens op krijgen en geld oppotten, ermee investeren in vastgoed of zelfs speculeren.”

Om daar paal en perk aan te stellen dient de PVDA nu als eerste een concreet wetsvoorstel in dat op donderdag 4 maart 2021 in de Kamer in overweging wordt genomen.

Lees hier het wetsvoorstel van de PVDA

“Andere partijen bewijzen louter wat lippendienst als het debat over de partijfinanciering oplaait, maar voegen de daad niet bij het woord. Zowat alle experts zijn het er nochtans over eens dat het huidige systeem grondig verkeerd zit. De affaire-El Kaouakibi toonde nog maar eens aan hoe nefast de rol van die miljoenen in de politiek is. Daarom stellen wij voor om, als een eerste stap, heel de subsidiewinkel gewoon te halveren”, vervolgt Hedebouw.

Het PVDA-voorstel viseert niet alleen de dotaties aan de politieke partijen, maar ook de extra fractietoelagen die worden betaald aan hun parlementaire fracties. Bovendien gaat het om een halvering op alle beleidsniveaus, van de federale overheid over de gewesten tot de provincies.

“Andere partijen draaien rond de pot, of willen maar wat morrelen in de marge, of willen enkel verminderen op federaal niveau. Ons voorstel is eenvoudig: halveer álle financiering, op alle beleidsniveaus en prik dat bedrag meteen ook als absoluut plafond. Dat gaat dan van zo’n 72 naar ongeveer 36 miljoen euro. Nog altijd meer dan genoeg”, vindt de Kamerfractieleider van de linkse partij. “De instelling van een absoluut plafond betekent meteen ook dat de financiering niet verder aanzwelt in de toekomst met de stijging van het aantal kiezers.”

“De enorme omvang van de financiering is lang niet het enige probleem in de financiering van de politieke partijen”, merkt Raoul Hedebouw op. De berekening van de dotatie gebeurt voornamelijk op basis van het aantal stemmen, wat de grotere partijen in verhouding buitensporig bevoordeelt. Bovendien worden de dotaties in alle gewestparlementen en de fractietoelagen in alle assemblees enkel voorbehouden voor partijen met minimaal vijf zetels. Partijen die niet in het parlement zetelen, worden zelfs helemaal uitgesloten van financiering.

Verder klaagden meerdere experts, zoals professor Bart Maddens, al meermaals aan dat de huidige wirwar aan obscure regelingen op verschillende beleidsniveau verre van transparant is, wat de democratische controle onmogelijk maakt.

“Wij vinden dat het hoog tijd is voor een grondige hervorming van de partijfinanciering. De bedragen moeten naar beneden. De financiering van de politieke partijen moet veel democratischer, transparanter en rechtvaardiger verlopen. Politieke partijen moeten ook meer steunen op hun leden en sympathisanten in plaats van op belastinggeld, zoals de PVDA dat overigens nu al doet”, stelt Hedebouw.

“Door de versplintering van de bevoegdheden en omdat de partijen in eigen vel moeten snijden, kan een ingrijpende hervorming echter lang aanslepen. De omvang is evenwel het meest nijpende en dringendste probleem. Daarom dienen we nu een eenvoudig voorstel in om een maximumplafond in te stellen en de bedragen te halveren. Dat kan vandaag direct worden toegepast”, besluit Raoul Hedebouw.