PVDA wil dat criteria voor het rampenfonds worden verruimd: "Niemand mag achterblijven"

Foto Solidair, Jean-Luc Bousmans

De materiële verliezen als gevolg van de overstromingen in België zijn enorm. Veel van de getroffen mensen kunnen geen aanspraak maken op steun: niet van de brandverzekering en niet van het rampenfonds. Vele anderen lopen het risico dat ze slechts een gedeeltelijke vergoeding uitgekeerd krijgen door de verzekeringsmaatschappijen. "Al deze gezinnen zijn al zeer zwaar getroffen, we kunnen niet toelaten dat ze nu opnieuw slachtoffer zijn," zegt Alice Bernard, Waals volksvertegenwoordiger voor de PVDA.

De werking van het Rampenfonds moet worden herzien. Niemand mag achterblijven."Voor de linkse partij moeten de voorwaarden voor uitkering worden verruimd, evenals de lijst van goederen die voor vergoeding in aanmerking komen, zodat de slachtoffers beter worden gedekt en een volledige vergoeding van de schade wordt gegarandeerd. De PVDA dient vandaag een voorstel in voor een decreet in die zin op Waals niveau.

Bijna de helft van de getroffenen is onverzekerd. Het rampenfonds keert echter alleen uit aan mensen met een leefloon, waardoor bijvoorbeeld gepensioneerden en werknemers zijn uitgesloten. "Dat is toch onvoorstelbaar," zegt Alice Bernard. "De voorwaarden voor schadevergoeding uit het rampenfonds moeten worden verruimd, zodat alle onverzekerde slachtoffers kunnen worden geholpen. Ons voorstel voor een decreet zal iedereen in staat stellen een beroep te doen op het Fonds, ongeacht zijn of haar sociale of verzekeringssituatie."

Voor de linkse volksvertegenwoordiger is het echter uitgesloten dat verzekeringsmaatschappijen de kans krijgen om van het nieuwe systeem te profiteren: "Het decreet van 2016 over het Rampenfonds voorziet al in de mogelijkheid dat het fonds de rekening vereffent met de verzekeringsmaatschappij van het slachtoffer. Dit systeem zal blijven gelden voor alle personen die steun uit het Fonds ontvangen, waarbij het fonds zelf de vergoedingen voor de slachtoffers bij hun verzekering int."

Volgens Alice Bernard is dit niet de enige voorgestelde wijziging in de reikwijdte van het rampenfonds: "Momenteel worden alleen auto's ouder dan 5 jaar die geen omniumverzekering hebben of die een gedeeltelijke omniumverzekering hebben door het Fonds vergoed. Eigenaars van auto's die minder dan 5 jaar oud zijn en geen omnium- of gedeeltelijke omniumverzekering hebben, zullen dus in de kou komen te staan. Het fonds moet kunnen ingrijpen voor nieuwere voertuigen."

We moeten ook een einde maken aan het plafond op de vergoedingen: "Zelfs wanneer het Fonds tussenkomt, is dat slechts gedeeltelijk, omdat de schadevergoeding degressief is en een plafond heeft.

De voorwaarden houden ook rekening met afschrijving wegens veroudering. Het gevolg is dat veel mensen in de huidige situatie onvoldoende steun krijgen om zich echt opnieuw te kunnen uitrusten. De berekeningsmethode moet worden gewijzigd om ervoor te zorgen dat de schade volledig wordt gedekt. Voor meubilair en huishoudelijke apparaten vragen we dat de vervangingswaarde in aanmerking wordt genomen. Voor voertuigen mag de vergoeding niet lager zijn dan het bedrag dat nodig is voor de aanschaf van een gelijkwaardig voertuig."

Daarom dient de PVDA een voorstel in voor een decreet zodat het Rampenfonds hier rekening mee kan houden en de mogelijkheden en de reikwijdte van zijn steun kan uitbreiden. "Wij begrijpen niet waarom de meerderheidspartijen PS, Ecolo en MR dit initiatief niet steunen, gezien de urgentie van de situatie voor de getroffen gezinnen", concludeert Alice Bernard.