PVDA wil dat het Informatieveiligheidscomité – “bron van veiligheidslekken rond onze persoonsgegevens” – wordt ontbonden

PVDA-volksvertegenwoordiger Nabil Boukili. (Foto Belga)

Vandaag bespreekt de Kamercommissie Justitie het wetsvoorstel van de PVDA om het Informatieveiligheidscomité af te schaffen. Volgens Nabil Boukili, volksvertegenwoordiger van de linkse partij, eigent dit comité zich de bevoegdheden van het parlement toe door zonder enig democratisch debat beslissingen te nemen over de persoonsgegevens van de Belgen.

“Het Informatieveiligheidscomité is weinig bekend,” zegt Nabil Boukili, “maar het heeft grote invloed op wat de overheid doet met de gegevens van de mensen in ons land. Wanneer de overheid onze gegevens - bijvoorbeeld onze vaccinatiestatus - wil gebruiken, moet dat in principe worden vastgelegd in een wet waarin staat wie toegang heeft tot welke informatie en waarom. Deze wet wordt momenteel in het parlement besproken en is onderworpen aan het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit: men kan nagaan of alles in orde is, of men een legitiem doel nastreeft, of men alleen de gegevens gebruikt die nodig zijn om dat doel te bereiken...”

Een openbaar debat dat de eerbiediging van de privacy moet waarborgen, maar dat volgens Nabil Boukili in ons land niet kan plaatsvinden: “In België is dit debat onmogelijk. Deze beslissingen over welke gegevens mogen worden gebruikt, aan wie ze worden bezorgd en waarom, worden genomen door een volkomen ondoorzichtig comité: het Informatieveiligheidscomité. Dit comité neemt beslissingen die kracht van wet hebben, zonder dat het parlement daarbij betrokken is. De leden van dat comité worden in principe door het parlement benoemd, maar daartoe is nog nooit besloten. Slechts vier van de zestien IVC-leden zijn zich ervan bewust dat ze er deel van uitmaken...”

Het Informatieveiligheidscomité heeft een tumultueuze geschiedenis: de Raad van State, de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Europese Commissie beschouwen het IVC als onwettig. Het IVC is ook betrokken bij de procedure die laatstgenoemde onlangs heeft ingeleid wegens belangenconflicten binnen de Gegevensbeschermingsautoriteit. Bart Preneel, lid van het kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit, is ook lid van het IVC, wat in strijd is met de Europese wetgeving.

“Alleen al het bestaan van het IVC bedreigt onze gegevens en ligt aan de basis van veiligheidslekken. In de zaak-Helena gaf dit comité toestemming voor het gebruik van dit niet-beveiligde platform om toegang te krijgen tot onze medische dossiers. Het resultaat? Men kon zonder enig identiteitsbewijs toegang krijgen tot iemands medisch dossier”, betreurt Nabil Boukili.

“De afgelopen maanden hebben schandalen rond gegevensbescherming in België regelmatig de voorpagina's gehaald. Het project ‘data at the center’, het Bruvax-schandaal, de belangenconflicten bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, het project van de gegevensbank met medische voorschriften onder de vleugels van Frank Robben, bijgenaamd de Belgische Big Brother... Het Informatieveiligheidscomité is een van de elementen die deze situatie mogelijk maken. Het is hoog tijd om dit comité, dat nooit had mogen worden opgericht, te ontbinden”, besluit Nabil Boukili.