PVDA wil dat minister Dermagne wetsontwerp over gezondheidsgegevens intrekt

.

PS-minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) stelde een voorontwerp van wet op waardoor verzekeringsmaatschappijen toegang kunnen krijgen tot de gezondheidsgegevens van burgers. Het ontwerp wil verzekeringsmaatschappijen automatisch toegang geven tot al deze gegevens om contracten af te sluiten, premies te berekenen of schadevergoedingen voor te stellen. 

Een tekst die Sofie Merckx, fractieleider voor de PVDA in de Kamer, doet steigeren. Zo geeft een van de bepalingen van het voorontwerp de verzekeringsmaatschappijen zonder de toestemming van de patiënt toegang tot zijn gezondheidsgegevens.

“Met dit wetsontwerp zullen verzekeringsmaatschappijen niet langer onze uitdrukkelijke toestemming hoeven te vragen om gezondheidsgegevens te ontvangen... Noch die van hun verzekerden, noch die van mensen die geen contractuele band met hen hebben. Dit opent de deur naar een gezondheidszorg met twee snelheden, waarin mensen met een slechte gezondheid gediscrimineerd zullen worden en meer zullen moeten betalen om gedekt te zijn”, zegt Sofie Merckx.

Bovendien is het ontwerp zeer ruim en definieert het helemaal niet tot welke gegevens verzekeraars toegang hebben, waarom, of wat zij ermee mogen doen. “Met dit voorontwerp geeft de regering gewoon de sleutels van onze databanken aan de verzekeringsmaatschappijen”, aldus Merckx.

“Na Helena, Data at the Center, de belangenconflicten bij de Gegevensbeschermingsautoriteit en Bruvax, klopt Pierre-Yves Dermagne een nieuwe nagel aan de doodkist van onze privacy en democratische rechten”, stelt Sofie Merckx. “Men gaat weer eens volledig voorbij aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en offert onze democratische rechten op op het altaar van de winsten van verzekeringsmaatschappijen.”

Het maatschappelijk middenveld komt in opstand tegen dit voorontwerp. Het zal de steun hebben van de PVDA. “Het is totaal onbegrijpelijk dat een socialistische minister met zoiets afkomt. De heer Dermagne moet nu bewijzen dat hij niet de minister van Assuralia is, maar de minister van alle Belgen: hij moet deze tekst intrekken”, besluit Sofie Merckx.