PVDA wil dat verzekeringsmaatschappijen de volledige schade van de overstromingen dekken

.

De PVDA eist dat de verzekeringsmaatschappijen de geleden schade volledig dekken en stelt daarom voor een uitzonderlijke taks te heffen op de winst die de verzekeringsmaatschappijen dit jaar boeken. “Op die manier kunnen we de aandeelhouders laten betalen in plaats van voor de zoveelste keer de bevolking”, zegt Waals PVDA-volksvertegenwoordiger Julien Liradelfo.

De PVDA noemt het akkoord van de Waalse regering met de privéverzekeringsmaatschappijen over hoe de slachtoffers van de overstromingen vergoed zullen worden, absoluut onvoldoende. De linkse partij is van mening dat het plafond van 590 miljoen euro, het bedrag dat de verzekeringsmaatschappijen moeten uitkeren, totaal ongefundeerd is.

Een tussenkomst van 590 miljoen euro terwijl de totale schade naar schatting minstens 1,7 miljard euro bedraagt, dat is absoluut onvoldoende”, reageert Julien Liradelfo. “Het kan niet dat de verzekeringsmaatschappijen het geld vlotjes binnenrijven als het goed gaat, maar niet thuis geven wanneer er een probleem is en het grootste deel van de factuur doorschuiven naar de overheiden de belastingbetaler. Jaar na jaar betalen de mensen forse premies, zodat ze verzekerd zijn wanneer er een probleem opduikt. Het is dus niet meer dan logisch dat de verzekeringsmaatschappijen, die al die jaren flinke winsten hebben gemaakt, de volledige schade dekken.”

Jazeker, de verzekeringssector doet het heel goed, zelfs als je rekening houdt met wat de overstromingen zullen kosten. “De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben de voorbije vijf jaar hun winst jaar na jaar zien toenemen, goed voor duizelingwekkende bedragen”, zegt Julien Liradelfo.

Om dat te illustreren haalt de PVDA-volksvertegenwoordiger er de cijfers bij van Ageas, via dochterbedrijf AG Insurance de grootste Belgische verzekeraar. “In 2020 heeft Ageas 1,1 miljard euro winst geboekt. Voor 2021, zelfs rekening houdend met de impact van de overstromingen, schat het dat het nog altijd een nettowinst zal boeken van 850 tot 950 miljoen euro. In werkelijkheid zien we dus dat de impact van de extra uitgaven die de verzekeringsmaatschappijen als gevolg van de overstromingen moeten doen heel beperkt blijven, vooral dankzij het systeem van herverzekeringen.”

De PVDA wil de regering zo vlug mogelijk interpelleren om uitleg te krijgen over alle aspecten van het akkoord dat nu is gesloten. “Dat akkoord roept een heleboel vragen op. Wij willen bijvoorbeeld weten welke toezeggingen de verzekeringsmaatschappijen hebben gekregen. Volgens de laatste informatie eisten de verzekeraars, in ruil voor het optrekken van het plafond van hun tussenkomst in de schade, dat de woonverzekering verplicht zou worden gemaakt, voor iedereen. Het spreekt voor zich dat dat soort chantage voor ons onaanvaardbaar is”, zegt Julien Liradelfo.

Tot slot eist de linkse partij ook dat er zo snel mogelijk oplossingen worden gevonden voor de vele slachtoffers die niet verzekerd zijn. “Bijna de helft van de slachtoffers is niet verzekerd. De voorwaarden die nu gelden om een beroep te kunnen doen op het Rampenfonds zijn te strikt en veel mensen dreigen in de kou te blijven staan. De PVDA heeft in het Waalse parlement een wetsvoorstel ingediend om de werking van het Rampenfonds te herzien en de toegangscriteria te verruimen”, besluit Julien Liradelfo.
Volg de PVDA op de voet