PVDA wil echte depenalisering van abortus, geen light versie

Foto Solidair, Dieter Boone

Vandaag debatteert de Kamercommissie Justitie van het federale parlement over de vraag of we abortus uit het strafwetboek halen. Gisteren kondigden de meerderheidspartijen aan dat ze daartoe ook een wetsvoorstel indienen. Voor de PVDA gaat dit wetsvoorstel niet ver genoeg en betekent het ook geen echte depenalisering. “Bij echte depenalisering zijn er geen sancties voor vrouwen, komt er een uitbreiding van de wettelijke termijn naar achttien weken, en wordt de bedenktijd ingekort naar 48 uren”, zegt Maartje De Vries van PVDA-vrouwenbeweging Marianne.

Abortus uit het strafrecht? De discussie leeft al geruime tijd. Jarenlange mobilisatie en het engagement van de pro-choice-beweging hebben het thema op de agenda gezet en gehouden. De regeringspartijen hebben het altijd afgeremd. “Vorige week dinsdag sloeg PVDA de handen in elkaar met andere oppositiepartijen. Samen zetten we een gemeenschappelijk wetsvoorstel op papier om abortus uit het strafrecht te halen en om de wettelijke termijn uit te breiden. Daarop hebben de meerderheidspartijen een eigen voorstel naar voren geschoven”, legt Maartje De Vries uit.

Het wetsvoorstel van de meerderheid legt nog steeds een morele druk op vrouwen. Zo blijven er straffen voor vrouwen die een abortus ondergaan na twaalf weken zwangerschap. Concreet: een vrouw die naar het buitenland gaat om haar zwangerschap na twaalf weken te laten onderbreken, is strafbaar.

“Dat is onaanvaardbaar”, zegt Maartje De Vries. “De wettelijke termijn van twaalf weken is arbitrair en beantwoordt niet aan de noden van vrouwen. Jaarlijks gaan 800 vrouwen naar het buitenland voor een laattijdige zwangerschapsonderbreking. Vasthouden aan twaalf weken, zoals de meerderheid doet, is blind zijn voor de reële noden van vrouwen. Dat vertelden ook de experts tijdens de hoorzittingen die afgelopen weken in het parlement plaatsvonden. De meerderheidspartijen willen eveneens de bedenktijd van zes dagen behouden. Dat is erg lang. Veel vrouwen overschrijden daardoor de wettelijke drempel. Dit wetsvoorstel lijkt op depenalisering, maar het is het niet echt.”

Het is ook vreemd dat de regering de stemming om abortus uit het strafwetboek te halen, wil koppelen aan een wet die de personenstatus van doodgeboren kinderen regelt. Het verdriet van de ouders is reëel en verdient respect, maar het mag niet dienen als pasmunt om vrijwillige zwangerschapsonderbreking te depenaliseren. Dit emotioneel zwaar geladen dossier en het abortusdossier zijn twee verschillende dingen die niet aan elkaar verbonden moeten worden.

Voor de PVDA bevat het wetsvoorstel van de meerderheidspartijen niet de nodige vooruitgang om van abortus een echt recht te maken. Integendeel, het voorstel blijft moraliserend en beantwoordt niet aan het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. De liberale partijen, waarvan veel leden voor de depenalisering van abortus zijn, zijn gezwicht voor hun conservatieve coalitiepartners N-VA en CD&V.

Wij blijven alert en trekken lessen van Ierland en Argentinië. In deze landen zorgde een volgehouden strijd voor een historische mijlpaal op het vlak van reproductieve rechten in die landen. België kan ook zo’n mijlpaal nemen en als voorbeeld gelden voor andere landen in de wereld waar mensen hard vechten voor het recht om zelf te kiezen of ze moeder worden of niet. Die mijlpaal is voor de PVDA een echte depenalisering, zonder sancties voor vrouwen, met een uitbreiding van de wettelijke termijn naar achttien weken en de verkorting van de bedenktijd naar 48 uren.

Persdienst PVDA

Volg de PVDA op de voet