PVDA-volksvertegenwoordiger Nabil Boukili.

De PVDA gaat een wetsvoorstel indienen om het Informatieveiligheidscomité (IVC) af te schaffen. Dit voorstel volgt op de noodkreet van een twintigtal deskundigen en leden van het maatschappelijk middenveld in de pers eerder deze week, waarin zij aanklagen dat het Belgische systeem naar “een datatechnocratie” afglijdt.

“Wat de deskundigen deze week schreven, weten de parlementsleden en de regering al lang”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Nabil Boukili. “De PVDA, maar ook tal van middenveldorganisaties, academici en leden van de Gegevensbeschermingsautoriteit, roepen al maanden op tot concrete maatregelen om de bescherming van de gegevens van burgers te waarborgen.”

Nabil Boukili somt de verschillende schandalen op die zich onlangs op dit gebied hebben voorgedaan: “In het tijdschrift Wilfried stond een artikel waarin de belangenvermenging van Frank Robben aan het licht kwam. Hij waarnemer bij het IVC in zijn hoedanigheid van directeur van de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid, maar hij staat ook aan het hoofd van SMALS, zijn vzw die alle federale overheidsdiensten van informatica voorziet. Er werd een noodkreet geslagen omdat de Gegevensbeschermingsautoriteit niet in staat blijkt om haar rol als tegemacht waar te maken. We denken hierbij ook aan het project Data at the Center, dat alle gegevens van de Belgen wil centraliseren... Maar noch de regering, noch de meerderheidspartijen hebben het probleem ooit ernstig genomen. Hun enige antwoord? Tegen de klokkenluiders zeggen dat ze hun mond moeten houden en bij het Rekenhof een audit bestellen terwijl dat daarvoor niet eens bevoegd is. Vorige week nog wees de commissie Justitie unaniem ons verzoek af om Frank Robben over het IVC te horen!”

De PVDA-volksvertegenwoordiger verbaast zich vooral over het gebrek aan reactie van de progressieve partijen en van de liberalen. Nochtans vroeg de voorzitter van de MR in maart nog om het ontslag van Frank Robben.

“Er moet nu actie worden ondernomen”, besluit Nabil Boukili. “Het Informatieveiligheidscomité eigent zich de rol van wetgever toe door toestemming te geven voor een totaal ondoorzichtige overdracht van gegevens van burgers. Aan deze illegale situatie moet nu een einde komen. Daarom zal de PVDA een wetsvoorstel indienen om het IVC af te schaffen. Wij roepen de partijen die de privacy van de burgers willen beschermen op om dit voorstel te steunen.”

Volg de PVDA op de voet