Sociale woningen

De PVDA zal in het Vlaams parlement een voorstel op tafel leggen om de geplande huurprijsverhoging in de sociale woningen weer in te trekken. Dat zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Tom De Meester. “Veel mensen moeten 50 euro, 100 euro of meer extra betalen. Dat is asociaal en onaanvaardbaar. De Vlaamse regering weigert bijkomend te investeren in sociaal wonen, maar voert in plaats daarvan een huurprijsverhoging door op de rekening van de meest kwetsbare gezinnen in onze samenleving. Wij willen geen uitstel, maar afstel.”

“De maatregel zorgt voor veel ongerustheid bij sociale huurders”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Tom De Meester. “Minister van wonen Matthias Diependaele beweerde in de commissie wonen geen enkel concreet zicht te hebben op de impact van de maatregel. Maar de eerste berekeningen van sociale huisvestingsmaatschappijen die in de pers uitlekken zijn zeer onrustwekkend.”

Bij één huisvestingsmaatschappij uit Ninove zouden 700 van de 750 huurders vanaf 1 januari méér moeten betalen. Een 40-tal huurders moet gemiddeld 200 euro (!) extra per maand gaan betalen, maar de meeste huurders betalen 50 of 100 euro meer per maand. “Onaanvaardbaar”, zegt Tom De Meester. “Terwijl de wooncrisis steeds verder uitdijt, voert de Vlaamse regering een huurprijsverhoging door op de kap van de meest kwetsbare huurders. Dat is asociaal en onaanvaardbaar.” 

De linkse oppositiepartij wijst erop dat één op vijf sociale huurders vandaag al meer een derde van het gezinsinkomen aan naakte woonkosten moet uitgeven, boven de grens dus van wat experten als een aanvaardbare woonkost beschouwen. In 2018 hadden 52% van de private huurders maar ook 23% van de sociale huurders een woonquote hoger dan 30%. Dat blijkt uit de beleidsnota van minister Diependaele zélf”, beklemtoont De Meester. “De huurprijzen voor sociale woningen verhogen duwt mensen in een kwetsbare positie dieper de armoede in.”

De PVDA is ook bezorgd over het effect van prijsstijgingen op de private huurmarkt. “We kampen met een grote wooncrisis, zeker aan de onderkant van de private huurmarkt”, zegt De Meester. “Door de prijzen van sociale woningen te laten stijgen, zet je ook druk op de onderkant van de private huurmarkt, en de laagste prijzen liggen daar al veel te hoog voor veel gezinnen”, stelt De Meester.

De PVDA zal in het parlement een voorstel op tafel leggen om de geplande huurprijsverhoging in te trekken. “Bij een contract op de privémarkt kan je niet zomaar de huurprijzen aanpassen bij een lopend contract, voor sociale huurders kan dat blijkbaar wél”, aldus De Meester. “De gevolgen worden nu duidelijk. Dit is een asociale maatregel, die moet ingetrokken worden.” “Uitstel is geen afstel, luidt een oud Vlaams gezegde, en hier hebben we afstel nodig”, zegt De Meester.

De huurprijsverhoging is een poging om de onderfinanciering van de sociale huisvestingsmaatschappijen te laten compenseren door de sociale huurders. “Hoe durft minister Diependaele? Deze regering is niet van plan om het budget voor sociaal wonen structureel te verhogen en dus moeten de sociale huurders maar bijspringen”, gaat De Meester verder. “Er moet dringend een herfinanciering komen van het sociaal woonbeleid.” De PVDA wil dat de minister in overleg met de sector en huurdersorganisaties een nieuw budget voor sociaal wonen uitwerkt dat vertrekt van de reële noden: géén prijsverhoging voor de huurders en een echte herfinanciering van de sociale huisvestingsmaatschappijen, zodat zij voldoende middelen hebben voor renovatie, nieuwbouw en het wegwerken van de groeiende wachtlijsten.”


3 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
 • Ivan Mallefroy
  heeft gereageerd 2019-12-09 17:28:46 +0100
  Dat ze al eens beginnen met een grondige studie van de werkinkomens van elk gezin, en degenen die te veel verdienen om (nog) recht te hebben op een sociale woning(en zo zijn er velen), hun opzeg te geven om plaats te maken voor diegenen die het echt verdienen.
 • Peter Vanderleyden
  heeft gereageerd 2019-12-03 13:24:37 +0100
  Is elke sociale woningmaatschappij VERPLICHT om de nieuwe berekeningswijze van de Vlaamse deelregering te volgen?
 • Lizz Printz
  publiceerde deze pagina in Nieuws 2019-11-30 16:12:36 +0100

We hebben jouw steun nodig