PVDA wil kanker bij brandweerlui laten erkennen als beroepsziekte

Foto Alexandros Michailidis

“Brandweerlui leven gemiddeld zeven jaar korter dan de rest van de bevolking”, zegt federaal volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders (PVDA). “Dat komt voor een groot deel omdat zij beroepshalve in aanraking komen met allerlei kankerverwekkende stoffen. Wij dienen vandaag op de internationale dag van de brandweer een wetsvoorstel in om werkgerelateerde kankers bij de brandweer te laten erkennen als beroepsziekte. Onze brandweerlui zetten zich elke dag in voor onze veiligheid. Als zij getroffen worden door kanker, moet de maatschappij hen tonen dat ze er niet alleen voor staan.”

“Dankzij geslaagde campagnes van de brandweervakbonden zijn de laatste jaren grote stappen vooruit gezet op vlak van kankerpreventie,” gaat Colebunders verder. “Het gebrek aan erkenning van kanker als beroepsziekte valt onze brandweerlui echter zwaar. Daarom lanceren wij op deze internationale dag van de brandweer ons voorstel om kanker te laten erkennen als beroepsziekte bij brandweerlui en -vrijwilligers. Ondanks de betere preventie, blijft het een gevaarlijk en onvoorspelbaar beroep. Dat zien we ook in de sterftecijfers.”

“Nu is het een hele administratieve rompslomp om aan Fedris – het federaal agentschap voor beroepsrisico’s – te bewijzen dat je kanker veroorzaakt werd door je beroep”, zegt Colebunders. “Bovendien is het nagenoeg onmogelijk om je kanker terug te brengen tot één specifieke besmetting, gezien brandweerlui erg vaak in aanraking komen met een cocktail van giftige dampen. Bovendien duurt het vaak jaren eer een blootstelling tot kanker kan leiden. Dit bureaucratisch armworstelen kan je er moeilijk bijnemen wanneer je al tegen deze vreselijke ziekte strijdt.”

“Daarom stellen wij voor om minstens de acht meest voorkomende kankers bij brandweerlui, zoals teelbal- en prostaatkanker, voor deze beroepsgroep in de zogenaamde ‘gesloten lijst’ op te nemen”, gaat Colebunders verder. “Zo moeten de getroffen pompiers geen bewijslast meer voorleggen en wordt hun ziekte automatisch erkend als beroepsziekte. Dit heeft enkele belangrijke voordelen. Zo worden bijkomende medische kosten zoals hospitalisatie vergoed en zijn er ook voordelen voor mensen die na hun kanker – tijdelijk of gedeeltelijk – werkonbekwaam zijn. Daarnaast is het een teken van de maatschappij aan de getroffen brandweerlui dat zij hun gevecht niet alleen moeten voeren.”

“Ik geloof dat de maatschappij die geste ook wil doen”, zegt Colebunders. “Vorig jaar organiseerde de hulpverleningszone Oost-Limburg een benefiet in Genk ten voordele van Kom op tegen Kanker. Maar liefst vijf van hun collega’s waren op dat moment namelijk getroffen door kanker, waaronder een goede vriend van me. Bijna 700 mensen zakten af naar die spaghetti-avond. Die solidariteit vanuit de bevolking toont dat de mensen bereid zijn om brandweerlui die getroffen worden door kanker te steunen.”

De PVDA stelt voor om minstens acht soorten kankers te laten erkennen als beroepsziekte voor brandweerlui, maar zal in de Kamer hoorzittingen vragen met gezondheidsexperts, brandweerlui, commandanten en de vakbonden om de lijst eventueel nog verder uit te breiden en de problematiek nog eens op de politieke agenda te zetten. Wij stellen ook voor om de oudgedienden in de regeling op te nemen. “Aangezien het vaak enige tijd duurt vooraleer kanker zich ontwikkelt, lijkt ons dat evident”, sluit Colebunders af.