PVDA zal nieuw plan van de regering voor woonstbetredingen aanvechten

De PVDA zal zich verzetten tegen de plannen van de regering, zoals hier in januari 2018.

Vandaag buigt de regering zich over een nieuw wetsontwerp over "woonstbetredingen". De politie zou een huis mogen binnendringen waar zich mensen zonder wettige verblijfsvergunning zouden ophouden. De PVDA eist dat het plan wordt opgeborgen. De partij wijst erop dat een dergelijke maatregel volstrekt onevenredig is ten opzichte van de democratische rechten.

PVDA-parlementslid Nabil Boukili steekt zijn bezorgdheid niet onder stoelen of banken: “Vandaag is de onschendbaarheid van de woning een belangrijk democratisch recht voor alle mensen. De politie mag een woning niet binnendringen zonder toestemming van de bewoners of zonder verzoekschrift van een onderzoeksrechter. Er bestaat al een speciale regeling voor ernstige gevallen en op basis van ernstige aanwijzingen. Wat de regering nu voorstelt, is volkomen buiten proportie. Dit is een zeer zware aanslag op de democratische rechten.”

De PVDA zal het wetsontwerp dan ook aanvechten. Nabil Boukili: “Dit ontwerp dateert uit de tijd van Theo Francken en de regering-Michel. Destijds ging het erom burgers die migranten opvangen extra te bedreigen. Gelukkig kon een grote beweging van middenveldorganisaties en burgers de regering doen terugkrabbelen. Het betekende een grote overwinning voor de democratische beweging. Mocht de Vivaldi-regering dit ontwerp goedkeuren, zelfs in een ‘afgezwakte’ vorm, dan zullen wij ons opnieuw inzetten om het tegen te houden. Solidariteit kan nooit een misdaad zijn.”

Volg de PVDA op de voet