PVDA zegt neen tegen onrechtvaardige en inefficiënte kilometerheffing van 200 euro per maand in Brussel

*

De Brusselse regering (PS-Ecolo-Défi-s.pa-Groen-Open vld) heeft via Elke Van Den Brandt, de minister van Mobiliteit (Groen) aangekondigd dat ze van plan is in Brussel een kilometerheffing in te voeren. “Dit is dus de eerste grote maatregel die de zogenaamd ‘progressieve’ Brusselse regering wil invoeren: een oneerlijke en inefficiënte belasting”, foetert Françoise De Smedt, fractievoorzitter voor PVDA in het Brusselse parlement.

“Een kilometerheffing zoals de Brusselse regering die voor ogen heeft, is weinig efficiënt zolang er geen alternatieven zijn. En vooral heel oneerlijk, want de heffing houdt geen rekening met het inkomen. Of je nu 1300 euro per maand verdient of 10.000 euro, iedereen betaalt dezelfde vaste prijs. Veel werknemers hebben vaak niet eens de mogelijkheid om zich met het openbaar vervoer te verplaatsen. De Brusselse regering dwingt ons naar een mobiliteit met twee snelheden: wie er het geld voor heeft, kan rustig met de auto blijven rijden, alle anderen zullen gedwongen zijn hun verplaatsingen te beperken. En wie niet anders kan en zich met de auto moet verplaatsen, zal aan het eind van de maand de rekening gepresenteerd krijgen.”

De fractievoorzitter is ook helemaal niet overtuigd van het zogenaamd “intelligente” karakter van de belasting, zoals die wordt voorgesteld: “Veel technici en mensen uit de zorgsector die huisbezoeken doen en werknemers die in shifts werken, hebben niet altijd de luxe hun werkuren zo te kunnen kiezen dat ze de hoge heffing tijdens de piekuren kunnen vermijden. Een studie van Stratec, in 2014 uitgevoerd op vraag van het Brusselse Gewest, stelt dat het bedrag, nodig om de druk van het autoverkeer aanzienlijk te verminderen, 12 euro per dag bedraagt. Dat betekent dat een kilometerheffing dus meer dan 200 euro per maand zou moeten kosten.”

Die “gebruiksbelasting” is er trouwens al, via de accijnzen op brandstof. Françoise De Smedt: “Autobestuurders zullen op die manier dus twee of zelfs drie keer belast worden: op het bezit van een auto, via de wegentaks, op het gebruik ervan, via de accijnzen op brandstof, en op het feit dat ze met de auto rijden, via een kilometerheffing. En hoewel de Brusselse regering heeft aangekondigd dat ze die maatregel wil koppelen aan een vermindering van de jaarlijkse verkeersbelasting, zou dat niet gelden voor wie niet in Brussel woont. Daarmee zouden die mensen dus nog zwaarder getroffen worden. De PVDA kan er onmogelijk mee akkoord gaan dat er zo twee maten en twee gewichten worden gehanteerd.”

In een poging deze nieuwe belasting een “groen” tintje te geven, wil minister van Mobiliteit Elke Van Den Brandt de Brusselaars alternatieven aanbieden, zoals openbaar vervoer en de fiets. “Maar waar is het budget daarvoor?”, vraagt Françoise De Smedt zich af. “En waarom geeft ze daar dan geen prioriteit aan, in plaats van de werknemers onmiddellijk te laten betalen?”

Mobiliteit is een van de grote uitdagingen op sociaal en ecologisch vlak. De PVDA heeft de Brusselse regering een op cijfers gebaseerd plan voorgelegd om het vervoer met de MIVB gratis te maken en het autoverkeer in Brussel te doen dalen, door grote bedrijven te laten bijdragen aan de financiering van het gratis vervoer. “We hadden voorgesteld om het openbaar vervoer in zijn geheel toegankelijk te maken voor alle abonnees – van zowel STIB, MIVB, TEC, NMBS en De Lijn. Dat zou het autoverkeer meteen met 5 % doen dalen, zonder veel bijkomende kosten. Maar deze “progressieve” regering ziet dat niet zitten. De PVDA zal dat soort oneerlijke belastingen nooit goedkeuren, niet in Brussel en ook niet in de andere gewesten van ons land. Wij zullen er alles aan doen om die heffing tegen te houden en te streven naar beter en gratis openbaar vervoer.”

 


1 reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Daniël Bruylandt
    heeft gereageerd 2019-09-06 03:15:55 +0200
    De automobilist wordt door de overheid systematisch bedrogen en gepest!

Volg de PVDA op de voet