Foto Shutterstock

Uit onderzoek van de PVDA blijkt dat erg veel personeelsleden in de ouderenzorg deeltijds werken. Lise Vandecasteele, Vlaams Parlementslid voor de PVDA, pleit ervoor om personeelsleden de kans te geven meer uren op te nemen.

“De personeelstekorten zijn enorm en woonzorgcentra vinden moeilijk nieuw personeel. Wij pleiten er daarom voor om het personeel dat er vandaag al werkt de kans te geven meer uren op te nemen. Daar is veel bereidheid voor op het terrein.”

Ondanks gigantische personeelstekorten werkt ruim zes op tien zorgverleners in de ouderenzorg deeltijds. “Bovendien stijgt het aandeel deeltijdse werknemers alleen maar”, zegt Vandecasteele. “Dat is niet omdat mensen niet voltijds willen werken, maar in veel gevallen omdat ze geen andere keuze hebben. Dat moet veranderen. Een job aantrekkelijk maken, begint bij goede loon- en arbeidsvoorwaarden. Er wordt her en der gepleit voor de inzet van flexi-jobbers, maar dat lost het structureel personeelstekort niet op. Als je meer personeel wil, moet je mensen de kans geven op een volwaardige job en een goed loon.“

Dat men in de ouderenzorg vooral mikt op deeltijdse contracten blijkt ook uit de vacatures voor zorg- en verpleegkundigen bij de VDAB. “Sinds 2016 zijn 73% van de vacatures voor zorgkundigen en 41% van de vacatures voor verpleegkundigen deeltijds. Vaak gaat het ook over tijdelijke aanstellingen”, zegt Vandecasteele. “Op die manier is het moeilijk om mensen te overtuigen om voor een job in de zorg te kiezen. Veel mensen komen niet rond met een halftijds contract.”

Uit een bevraging van ACV Puls in maart bleek al dat 28 procent van de deeltijdse zorgverleners bij de werkgevers heeft aangedrongen om meer uren te mogen werken of om een voltijdse job voor onbepaalde duur te krijgen. Maar liefst 59 procent kreeg een negatief antwoord. “Indien we de nijpende personeelstekorten willen aanpakken, zullen we hier iets aan moeten doen”, reageert Vandecasteele. “Zorgnet-Icuro berekende dat als we bijvoorbeeld een kwart van de mensen die halftijds werken, laten evolueren naar een 80% baan, dat 2130 voltijdse werkkrachten zou opleveren. Dat zou al heel wat zuurstof voor de ouderenzorg betekenen.”