Raoul Hedebouw : "Laat ons van 2022 een jaar van verzet maken. Afspraak op 27/2 in Brussel om "Basta" te zeggen tegen deze regering".

.

Deze voormiddag bracht Raoul Hedebouw, voorzitter van de PVDA, zijn nieuwjaarsboodschap, met als hoofdthema de strijd tegen de exploderende energiefacturen.

"Honderdduizenden mensen worden in de armoede geduwd. Dat de regering nu eens stopt met treuzelen en eindelijk de BTW op energie verlaagt tot 6%. Onder druk van de bevolking  en onze campagne zijn de lijnen in beweging. Verschillende partijen die eerst tegen deze maatregel waren, zeggen nu dat zij die steunen. Maar het is nog niet gewonnen. Daarom blijven wij druk uitoefenen en organiseren wij onze Basta-betoging op 27 februari in de straten van Brussel.”

In zijn toespraak roept Hedebouw de Vivaldi-regering op om de woekerwinsten van Engie-Electrabel af te romen om zo de btw-verlaging voor de gezinnen te betalen. "Dat de regering niet afkomt met hun riedeltje dat er geen geld zou zijn. Onze studiedienst berekende dat Engie-Electrabel dankzij deze crisis maar liefst 2,6 miljard euro overwinsten boekt. Dat men die winsten gebruikt om de verlaging van de BTW te bekostigen."

Voor de voorzitter van de PVDA duidt de crisis van de energieprijzen op een systemisch probleem. "Deze crisis toont aan hoe het kapitalistische systeem compleet faalt. Dit is wat je krijgt als je de energiesector liberaliseert. Een handvol multinationals hebben de controle over onze verlichting, onze verwarming en onze huishoudtoestellen. Gas en elektriciteit zijn voor hen geen basisgoederen. Voor hen is het koopwaar, waarmee ze enorm veel winst kunnen maken. Langs de ene kant heb je energie multinationals die slapend stinkend rijk worden, terwijl gezinnen zich blauw betalen. Dat is toch onaanvaardbaar. We moeten niet van energieleverancier veranderen maar van systeem", stelt Hedebouw fel.

De PVDA voorzitter klaagt in zijn nieuwjaarsboodschap ook de stijgende levensduurte aan en dat terwijl de Vivaldi-regering de lonen blokkeert.  Alles wordt duurder. Energie, levensmiddelen, brandstof… Alles... Maar onze lonen volgen niet. Nochtans zijn hogere lonen noodzakelijk om de stijgende kosten van ons levensonderhoud op te vangen. Geef de werkende klasse opnieuw de vrijheid om echte loonsverhogingen te onderhandelen", stelt Hedebouw. Hij zet daarmee zijn schouders onder de petitie van het gemeenschappelijk vakbondsfront. Die eist een herziening van de loonblokkeringswet van 1996. Een wet die de traditionele partijen met medeplichtigheid van het Vlaams Belang hebben ingevoerd.

Raoul Hedebouw maakt verder brandhout van het corona-beleid van de regering: "Al twee jaar ondergaan we hun catastrofale aanpak. In plaats van sociale en preventieve maatregelen te nemen, wil deze regering alles met dwang en repressie oplossen. Met passen, boetes, controles en sancties. De liberalen zeggen altijd dat ze voor vrijheid vechten, maar niets is minder waar. Ze profiteren van deze crisis om onze vrijheden in te perken. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft van meet af aan gewaarschuwd tegen een dergelijke aanpak: "Je moet overtuigen, niet dwingen."

De PVDA pleit voor een heel andere aanpak. "Maak bijvoorbeeld zelftesten gratis, versterk de openbare diensten, investeer in preventie, herfinancier de ziekenhuizen en verbeter de werkomstandigheden van het zorgpersoneel, haal het vaccin uit de klauwen van Big Pharma ...", stelde Hedebouw concreet.

De nieuwe PVDA voorzitter sluit zijn nieuwjaarsboodschap af met een oproep om in verzet te komen: "Omdat energie te duur wordt, omdat we het beu zijn dat onze lonen geblokkeerd blijven, omdat werken tot 67 jaar voor de meeste mensen gewoon onmogelijk is, omdat we deze regering, die met haar pandemiewet alle macht in handen heeft, niet langer haar gang kunnen laten gaan."

Hij nodigt daarom iedereen uit om op zondag 27 februari in de straten van Brussel te komen betogen. Een betoging om "Basta" te zeggen tegen deze regering

De volledige toespraak van Raoul Hedebouw vind je hier.