Evaluatiecommissie bevestigt de dringende nood aan decriminalisering abortus

Foto Solidair, Dieter Boone

Volgens het laatste rapport van de Nationale Evaluatiecommissie Abortus moeten nog steeds te veel vrouwen naar Nederland reizen voor een abortus. Dat komt doordat de termijn in België te kort is. Er is ook dringend behoefte aan decriminalisering van abortus. Maar, ondanks hun mooie verklaringen bij het aantreden van de regering, maken de Vivaldi-partijen geen haast.

Het tweejaarlijkse verslag van de Nationale Evaluatiecommissie voor zwangerschapsafbreking verscheen. Het bevestigt de tendensen die in de verslagen van de voorgaande jaren ook al te zien waren: Het abortuscijfer is stabiel, bijna 500 vrouwen reizen nog steeds naar Nederland om een zwangerschap van meer dan 12 weken af te breken en vrije toegang tot voorbehoedsmiddelen is essentieel om ongewenste zwangerschappen te voorkomen.

Volgens statistieken van de Nationale Commissie ondergingen 444 Belgische vrouwen in 2018 een abortus in Nederland, waar abortus is toegestaan tot een zwangerschap van 22 weken. In 2017 waren het er 472.

Ook de centra voor gezinsplanning wijzen in het verslag op dit verschijnsel: "Sommige, meer kwetsbare, vrouwen melden zich voorbij de 12 weken na de conceptie: de termijn binnen dewelke een zwangerschap kan worden afgebroken is te kort."

Laattijdige abortusaanvragen zijn een domein waar België zijn verantwoordelijkheid niet opneemt. Het is belangrijk dat we een zorgperspectief bieden aan vrouwen die nu worden verplicht om voor een abortus naar het buitenland te reizen. Om deze vrouwen echt te kunnen begeleiden blijft de PVDA het wetsontwerp verdedigen dat de wettelijke termijn voor abortus wil verlengen tot 18 weken zwangerschap.

Meerdere partijen hebben aan dit wetsvoorstel steun gegeven. Maar ondertussen hebben aan aantal onder hen een akkoord gesloten met die regering en de wet naar latere datum uitgesteld, kwestie van de CD&V te overtuigen in de Vivaldi-coalitie te stappen. Deze partijen hebben verzekerd dat de wet niet begraven is. Het akkoord van de meerderheid voorziet een voorafgaand wetenschappelijk onderzoek. Maar de commissie die deze studie moet realiseren, werd nog niet opgericht. Het rapport van de Commissie toont nochtans aan hoe dringend het is.

Uit het verslag blijkt ook dat voorbehoedsmiddelen onbetaalbaar zijn voor een aantal vrouwen. Anticonceptie tot 25 jaar wordt vergoed, maar de meeste vrouwen die een abortus laten uitvoeren komen uit de leeftijdsgroep van 25-35 jaar. Zij vertegenwoordigen 69,62 % in 2018 en 69,36 % in 2019 van de vrouwen die een abortus hebben ondergaan. In het licht van deze cijfers moet de leeftijdsgroep van 25-35 jaar bijzondere aandacht krijgen inzake anticonceptie. Die blijft namelijk in hoofdzaak de verantwoordelijkheid van de vrouw, zowel in financieel als in psychologisch opzicht. Daarom willen wij ook een doeltreffend preventiebeleid, door de toegang tot anticonceptie maximaal te bevorderen en door bewustmakingscampagnes te voeren.

De zwaktes in de Belgische abortuswetgeving

Het is duidelijk dat de abortuswetgeving in België nog zwaktes vertoont. De belangrijkste obstakels zijn de wettelijke maximumtermijn van 12 weken, de “bedenktijd” van 6 dagen voordat een abortus kan worden uitgevoerd en het feit dat abortus nog steeds in het strafrecht staat en de wet dus nog altijd in strafrechtelijke sancties voorziet.

De PVDA betreurt ten zeerste dat de meerderheidspartijen momenteel elke discussie blokkeren over het wetsontwerp dat deze 3 punten zou verbeteren. Vrouwenrechten werden als wisselgeld gebruikt voor een regeerakkoord. Dat is des te erger omdat men tijdens de coronacrisis een toename van het aantal ongewenste zwangerschappen van meer dan 12 weken merkte, omdat er minder centra voor gezinsplanning worden bezocht.

Het verslag van de evaluatiecommissie zal op 9 maart in het parlement worden besproken. Wij zullen niet nalaten de partijen te interpelleren die nog maar zes maanden geleden de vooruitgang op het gebied van abortus steunden.

8 maart is de internationale dag voor de rechten van de vrouw. Op die dag komen wij op voor het recht op zelfbeschikking, het recht op seksuele en emotionele gezondheid, vrije toegang tot voorbehoedsmiddelen, verhoging van loon en pensioen en tegen geweld op vrouwen ... Opkomen voor de rechten van de vrouwen is in ieders voordeel, vrouwen en mannen.

Volg de PVDA op de voet