Recht op abortus in gevaar: PVDA legt volledige depenalisering abortus opnieuw op tafel

((Foto Solidair, Dieter Boone))

De PVDA roept op om het gemeenschappelijk wetsvoorstel dat het recht op abortus depenaliseert en de termijn verlengt eindelijk te stemmen in het parlement. “De beslissing in de VS toont het belang om te blijven vechten voor vrouwenrechten. Door het recht op abortus te depenaliseren en uit te breiden, versterken we de toegang voor vrouwen en geven we als land een duidelijk signaal dat wij niet plooien voor rechts-conservatieve krachten en kiezen voor het keuzerecht van vrouwen”, zegt Sofie Merckx, PVDA-fractieleidster in het Federaal Parlement.

In Amerika schrapten de conservatieve rechters van het Hooggerechtshof het recht op abortus uit de grondwet en legden zo het initiatief bij de staten. Een aantal staten perken dat recht al meteen in. Een verbod op abortus verhindert echter geen abortussen, het maakt ze enkel illegaal en gevaarlijk. Deze beslissing betekent een grote achteruitgang voor de vrouwenrechten in de VS en zal ook invloed hebben op de rest van de wereld. 

“De komende week zullen wij daarom het gemeenschappelijk wetsvoorstel dat het recht op abortus depenaliseert en uitbreidt opnieuw op tafel leggen”, stelt Sofie Merckx. “Dit voorstel is ondertekend door zeven verschillende partijen en er bestaat een meerderheid voor in het parlement. Het is nu het moment om het te stemmen. Het voorstel depenaliseert abortus, breidt de wettelijke termijn uit naar 18 weken en kort de bedenktijd in naar 48 uren. Dit helpt de 500 vrouwen die jaarlijks naar het buitenland trekken voor een abortus omdat ze de wettelijke termijn gepasseerd zijn en zorgt dat ook zij recht hebben op goede zorgen. Het wetsvoorstel is klaar en uitvoerig besproken maar wordt al sinds de regeringsvorming door Vivaldi in de frigo gehouden onder druk van de conservatieve partijen CD&V, N-VA en VB”, aldus Merckx.

Vandaag doen de Vivaldi-partijen zoals PS, Groen, Open VLD het voorstel om de procedure voor het inschrijven van abortus in de grondwet op te starten. Het is een voorstel dat PVDA mee ondersteunt. Maar waar tevens een lange procedure van hoorzittingen aan voorafgaat en waarvoor een tweederdemeerderheid niet gegarandeerd is. 

Waarom wachten? PVDA vindt dat het eindelijk tijd is om het gemeenschappelijk wetsvoorstel uit de frigo te halen. ”Het zal het recht op abortus meteen versterken. We kunnen nu een signaal geven dat wij niet plooien voor rechts-conservatieve krachten en dat we resoluut kiezen voor vrouwenrechten, voor het recht van vrouwen om zelf te kiezen en voor hun recht op gezondheid”, besluit Sofie Merckx.