Regering gaat belastingparadijzen te lijf met een waterpistool

.

De Belgische wetgeving op belastingparadijzen is compleet ontoereikend. Een recent rapport van het Rekenhof toont bovendien aan dat het in de praktijk bijzonder moeilijk is om ze toe te passen. De PVDA vindt dat men echt een economische oorlog tegen de internationale fiscale piraterij moet voeren.

“De regering bestrijdt belastingparadijzen met een waterpistool, zegt federaal PVDA-volksvertegenwoordiger Marco Van Hees. De grote vissen ontbreken zowel op de Europese als op de Belgische lijst van belastingparadijzen en de staten die er op voorkomen, vallen onder geen enkele handhavingsmaatregel. Er bestaat hooguit een aangifteverplichting van betalingen aan deze landen, en dan alleen maar voor bedrijven en bedragen hoger dan honderdduizend euro. En zelfs dit instrument wordt te weinig aangewend. Ik stel het al jaren aan de kaak: die aangiften gaan over honderden miljarden euro, maar de FOD Financiën voorziet voor de analyse van die aangiften in amper vier ambtenaren... Vandaag bevestigt het Rekenhof die tekortkomingen.

Het Rekenhof wijst in zijn rapport inderdaad op het geringe aantal controles op aangegeven betalingen: amper 16% van de belastinginspecties en 24% van de speciale belastinginspecties leveren resultaat op. Het Rekenhof vraagt zich af of de meldingsplicht een doeltreffend instrument is in de strijd tegen internationale belastingfraude. Temeer omdat de FOD Financiën wel de aangegeven betalingen, maar niet de onaangegeven betalingen controleert.

Het rapport bevestigt dat de beleidscel belastingparadijzen uit vier medewerkers bestaat die evenwel niet voltijds belast zijn met de uitvoering van taken in verband met belastingparadijzen.

Elk jaar geven ongeveer 800 tot 900 vennootschappen 10.000 tot 15.000 betalingen aan de belastingparadijzen op de Belgische lijst aan, voor een bedrag dat in 2020 zal oplopen tot een totaal van 266 miljard euro. Vier deeltijdse medewerkers voor zo’n bedrag, zelfs al gaat het slechts om de eerste analyse en het sorteren van de te controleren dossiers, is veel te weinig.

Marco Van Hees: Moet het ons verbazen dat de regering belastingparadijzen niet krachtig bestrijdt als we zien dat ook overheidsbedrijven zoals Proximus of de NMBS daar hun toevlucht zoeken? Dubai staat elk jaar veruit bovenaan wat betreft betalingsaangiften, een land dat wereldkampioen is in witwaspraktijken en onder meer bekend staat voor de diamanthandel. Het gewicht van de Antwerpse diamantlobby in de Belgische politieke wereld kennende (gunstige wetgeving zoals de karaattaks, de verruimde minnelijke schikking enz.) verklaart wellicht een zekere laksheid...

De PVDA meent dat men, zoals de econoom Gabriel Zucman voorstelt, echte dwangmaatregelen moet nemen tegen de internationale financiële piraterij van de belastingparadijzen.