Regering minacht parlement en weigert verantwoording af te leggen over aanpak pandemie

*

Naar aanleiding van het arrest van de Raad van State over de sluiting van de cultuursector vroeg de oppositie bij monde van PVDA dat de ministers De Croo, Verlinden en Vandenbroucke zich zouden komen verantwoorden in het parlement. Hun stilte na het arrest is bijzonder opvallend. Deze vraag viel echter in dovemansoren en de regering weigert erop in te gaan. 

“De pandemiewet legt sowieso al heel veel macht bij de regering. De willekeurige sluiting van de cultuursector, met alle schade van dien, verdient een grondig debat. Het arrest van de Raad van State is een serieuze opdoffer voor de aanpak van de regering, die het wetenschappelijk advies naast zich neerlegde. Dat de regering nu ook weigert om tekst en uitleg te geven in het parlement, getuigt wel van een bijzonder grote minachting voor het parlement”, zegt PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx.

“Het reglement van de Kamer is nochtans duidelijk: de regering moet ter beschikking zijn van het parlement. Daarbovenop is er overal aangekondigd dat er volgende week opnieuw een Overlegcomité is. De regering gaat dus wel overleggen en waarschijnlijk nieuwe maatregelen aankondigen, maar weigert hierover uitleg te geven in het parlement”, besluit Sofie Merckx.

De PVDA blijft erop aandringen dat het parlement zo snel mogelijk bijeenkomt.