.

Na de nationale actiedag van 29 maart heeft de regering in een nota aan de sociale partners een ultimatum aan de vakbonden gesteld. Ofwel bereiken zij vóór 1 mei een akkoord binnen het kader van een maximale marge van 0,4% loonsverhoging. Ofwel legt de regering deze marge dwingend op.

"In beide gevallen winnen VOKA en het VBO aan het einde van de rit en dat is onaanvaardbaar. Wat is er gebeurd met de mensen in de regering die échte loonsverhogingen verdedigden ? Waar zijn de partijvoorzitters die voor 200% achter de eisen van de vakbonden stonden? Aan de vooravond van de hervatting van de onderhandelingen tussen vakbonden en werkgevers eisen wij dat de regering haar ultimatum onmiddellijk intrekt en een kader biedt dat echte loonsverhogingen mogelijk maakt", reageert PVDA-woordvoerder en fractieleider Raoul Hedebouw.

De PVDA hekelt ook de poging van de regering om de beweging te verdelen met het voorstel van uitzonderlijke bonussen voor een klein aantal bedrijven die tijdens de crisis goed gepresteerd hebben. Raoul Hedebouw: "Zo’n uitzonderlijke bonussen gaan het jaar nadien verloren. Er moet iedere keer opnieuw over onderhandeld worden. Bovendien dragen ze niet bij aan de betaling van onze pensioenen en onze gezondheidszorg, omdat ze de socialezekerheidsfondsen niet spijzen. En tenslotte maakt het onderhandelen over bonussen in bedrijven het niet mogelijk om solidariteit te organiseren tussen bedrijven met een sterke vakbondsvertegenwoordiging en bedrijven die op dat niveau zwakker staan."

De woordvoerder van de linkse partij voegt daaraan toe: "Wat de werkende klasse eist, zijn echte, permanente en structurele loonsverhogingen, die het mogelijk maken de sociale zekerheid te spijzen. Zoals de verhogingen met 6% in de gezondheidssector die zijn verkregen dankzij de strijd in die sector. Als structurele en permanente verhogingen in één sector mogelijk zijn, moeten ze ook in andere sectoren mogelijk zijn. Dát is wat wij van de regering verwachten."

De PVDA hekelt ook het feit dat in de nota van de regering aan de sociale partners niets staat over de verhoging van het minimumloon en over de eindeloopbaan. “We krijgen dagelijks berichten van werknemers die het niet meer aankunnen", legt Raoul Hedebouw uit. “Omdat hun lichaam het niet aan kan of omdat hun loon te laag is. Hoe kan de regering zo doof blijven voor deze hartenkreten van de werkende klasse in ons land?"

"De grote beursgenoteerde bedrijven keren miljarden euro’s aan dividenden uit. Waarom zouden de lonen dan niet stijgen? Het is een kwestie van respect voor de werkende klasse die onze maatschappij doet draaien. Of het nu gaat om de herziening van de wet op de loonblokkering, het recht op vervroegd pensioen vanaf 58 jaar of de invoering van een minimumloon van 14 euro per uur, wij hebben wetsvoorstellen ingediend die wij ter beschikking stellen van de regering”, besluit de woordvoerder van de linkse partij.

Volg de PVDA op de voet