Regering stelt jacht op langdurig zieken met een jaar uit, PVDA wil de maatregel definitief schrappen

Foto Sander De Wilde

De federale regering zal de geplande sancties voor langdurig zieken pas vanaf 2023 invoeren. Dat kondigde minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) vandaag aan in het federale parlement. “Zo wordt de jacht op de langdurig zieken alvast met één jaar uitgesteld. Stapje per stapje doen we de regering terugkomen op haar plannen”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx.

De PVDA is de enige partij die zich verzet tegen de sancties voor langdurig zieken. Dat bleek al in de debatten rond de regeringsverklaring, waar de linkse partij bijzonder hard op die nagel klopte.

Minister Vandenbroucke liet tijdens een debat over de reïntegratietrajecten verstaan dat de responsabilisering van langdurig zieken en bedrijven tegelijkertijd zouden ingevoerd worden, en niet vroeger dan 2023. Een afwijking van de huidige plannen, zegt Sofie Merckx, want “in de begrotingstabellen bij de regeringsverklaring werden voor 2022 al inkomsten uit die sancties voorzien.”

Volgens de PVDA zet Frank Vandenbroucke een nieuwe stap achteruit. “In oktober moest hij al terugkomen op de criteria om bedrijven te responsabiliseren. Die bleken na een lek in de pers een lege doos te zijn. Na onze kritiek beweerde de minister dat het om een fout ging en moest hij de maatregel herbekijken”, vervolgt Merckx. “Ook deze nieuwe stap komt er door ons werk in de oppositie. Minister Vandenbroucke moet nu een extra onderzoek doen naar welke criteria er dan wel moeten gelden voor bedrijven, wat die responsabilisering uitstelt. Ik ondervroeg hem al of de sancties voor zieken dan ook uitgesteld zouden worden, om twee maten en twee gewichten te voorkomen.1 Nu blijkt dat hij ons daarin volgt. Zo wordt de jacht op langdurig zieken met minstens een jaar uitgesteld. Wij gaan door tot hij volledig terugkomt op zijn plannen.”

PVDA hekelt de stigmatisering die het hele sanctioneringsverhaal met zich meebrengt. De partij vindt bovendien dat het debat moet gaan over de oorzaken die ons tot een record aantal langdurig zieken heeft gebracht.

1 Verslag commissie sociale zaken 19 oktober 2021: vragen Sofie Merckx aan minister vandenbroucke: https://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/55/ic600.pdf