“Regering verhoogt sociaal tarief elektriciteit, maar er zijn manieren om dat te vermijden””

.

De PVDA verzet zich tegen de verhoging van het sociaal tarief voor elektriciteit. Die maatregel zorgt ervoor dat het sociaal tarief vanaf 1 februari 8% duurder wordt. De energiearmoede zal nog toenemen, terwijl nu al meer dan 400.000 gezinnen moeite hebben om hun energiefactuur te betalen. Dat blijkt uit gegevens van de energiewaakhond CREG. 

Het sociaal tarief is een gunsttarief voor elektriciteit en aardgas. Het werd ingevoerd om mensen te helpen die het moeilijk hebben. Het is in heel België gelijk. “Steeds meer mensen hebben moeite om hun elektriciteitsfactuur te betalen en wat doet de regering? Die vergroot de energiearmoede door het sociaal tarief nog eens te verhogen”, zegt Tom De Meester, woordvoerder van de PVDA.

De studiedienst van de PVDA berekende dat de regering-Michel in de periode 2014-2019 het sociaal tarief met de helft verhoogde. De regering bevroor het sociaal tarief op 15 februari 2019, maar besliste nu dat het weer kan stijgen. “In verkiezingsperiodes wordt het bevroren, maar erna gaat het steeds weer de hoogte in”, stelt Tom De Meester vast.

“We kunnen niet aanvaarden dat energiemultinationals gigantische kortingen krijgen op hun belastingen, terwijl de meest kwetsbare mensen onbetaalbare tarieven aangerekend krijgen”, aldus De Meester. De PVDA vindt het onbegrijpelijk dat een bedrijf als Engie-Electrabel in 2018 slechts 1,05% belastingen betaalde, terwijl honderdduizenden gezinnen in energiearmoede leven.

Jezelf op de borst kloppen omdat de prijs voor aardgas met 12% daalt, is hypocriet, want er zijn veel minder mensen die van die vermindering profiteren dan dat er door de stijging van het elektriciteitstarief worden getroffen. 451.000 klanten genieten een sociaal tarief voor elektriciteit, voor gas zijn dat er 272.000. Wie het sociaal tarief voor gas krijgt, geniet meestal ook het sociaal tarief voor elektriciteit, het omgekeerde is niet het geval.

Tijdens de hoorzittingen in de Kamer over een voorstel van resolutie dat de PVDA indiende, bleek dat er veel “slapende” fondsen zijn, die niet gebruikt worden. Zo bestaan er twee fondsen die beheerd worden door de CREG waarin 24 miljoen euro beschikbaar is. Er bestaat ook een Compensatiefonds voor inkomensverlies van de gemeenten, opgericht naar aanleiding van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt, waarin nog altijd zo’n 578 miljoen euro zit. En er zijn ook nog andere fondsen, zoals het Mazoutfonds. In februari 2019 werd het bevriezen van het sociaal tarief gefinancierd door 13 miljoen euro te gebruiken uit het slapende fonds “verwarmingstoelagen”.

“Als de regering die slapende fondsen niet wil gebruiken, is dat een schande, want in die fondsen zitten meer dan genoeg middelen om de bevriezing van het sociaal tarief te financieren. Die fondsen werden daar in 2019 trouwens al voor gebruikt”, zegt Tom De Meester.

De PVDA diende ook een voorstel van resolutie in om de btw op energie te verlagen van 21 naar 6%. “Want energie is geen luxe, maar een basisrecht”, besluit Tom De Meester.


2 reacties

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.
  • Grietje Dewaele
    heeft gereageerd 2020-02-02 18:40:42 +0100
    Ook gefortuneerde mensen maken gebruik van de verwarmingstoelagen om hun villa te verwarmen. Ze hebben een klein pensioen maar uiteindelijk een groot vermogen. De toelage wordt echter niet op dit laatste toegekend. Als men dan bedenkt dat open VLD de aankoop van kunst fiscaal aftrekbaar wil maken (gelezen in De Tijd)dan rijzen mijn haren toch ten berde. Het ligt voor de hand dat dit weer voor dezelfde sociale klasse is weggelegd, zoals gewoonlijk. Dat dit ten gunste zou zijn van de nog onbekende kunstenaar valt dan ook nog te bezien. Kunst is en zal altijd een belegging blijven voor diegene die van geld steeds meer geld willen maken. Een duivels zak is immers nooit gevuld…
  • Nicole Heindryckx
    heeft gereageerd 2020-02-01 14:49:34 +0100
    RIGHT!! Water, gas en electriciteit zijn geen luxeproducten. Juist hetzelfde voor gewone toiletzeep (denk hierbij aan goedkoper & goede merken zoals Sunlight); shampoo, douchegels, en tandpasta ook GEEN luxeartikels zijn. Maar toch dokken we daar met zijn allen 21 % belastingen op. In Nederland was / is? dit niet het geval. Toen mijn echtgenoot en onze 3 kinderen thuis woonden gingen wij zo om de 2 à 3 maanden naar Hulst boodschappen doen. Maakten er tegelijk een daguitstap van. Want met het profijt aan “btw” alleen al konden we wel een broodje kopen, en op een bankje opeten. Het is verdomde toch GODSGEKLAAGD dat onze buurlanden zoveel meer sociale zaken geregeld krijgen, terwijl hier de minderbedeelden op dagdagelijkse basis uitgewrongen worden gelijk een citroen. Maar ja, hoe zouden we anders die 55 ministers moeten betalen hè…?

We hebben jouw steun nodig