Rekenhof bevestigt: kiwimodel voor geneesmiddelen beter voor portemonnee en voor gezondheid

De PVDA pleit al jaren voor de invoering van het kiwimodel, waarin via openbare aanbestedingen de laagst mogelijke prijzen voor de beste geneesmiddelen afgedwongen worden. (Foto Solidair, Roland Teirlinck)

“Het advies van het Rekenhof toont aan dat ons voorstel een win-win is. De patiënt, de sociale zekerheid, de artsen en apothekers: iedereen wint. Het kiwimodel is bovendien eenvoudig in te voeren. Waar wacht minister Vandenbroucke op?”, vraagt huisarts en PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx zich af.

Met een uitgesproken gunstig advies geeft het Rekenhof het kiwimodel van de PVDA een flinke schot voor de boeg. “Het Rekenhof bevestigt dat het kiwimodel zorgt voor goedkopere én voor betere geneesmiddelen. Het brengt miljoenen euro’s op en zorgt voor een duidelijke winst voor de volksgezondheid”, reageert Sofie Merckx tevreden.

De PVDA pleit al jaren voor de invoering van het kiwimodel, waarin via openbare aanbestedingen de laagst mogelijke prijzen voor de beste geneesmiddelen afgedwongen worden. Het Rekenhof bestudeerde het wetsvoorstel van de linkse partij dat momenteel in de Kamer ter discussie voorligt en komt met een zeer gunstig advies. Het kiwimodel beantwoordt volgens het Rekenhof aan meer dan de helft van de aanbevelingen die het in 2013 zelf formuleerde na een audit van het Belgische geneesmiddelenbeleid.

Het Rekenhof zet de belangrijkste voordelen van het kiwimodel op een rijtje:

  • Het kiwimodel brengt de sociale zekerheid geld op. “Het kiwimodel betaalt enkel de geneesmiddelen met de beste prijs-kwaliteitsverhouding terug. Dat leidt tot een vermindering van de uitgaven voor de sociale zekerheid, bevestigt het Rekenhof. Het Planbureau berekende eerder al dat het kiwimodel jaarlijks een half miljard zou opbrengen: 325 miljoen euro besparing voor het Riziv en 227 miljoen euro extra koopkracht voor de patiënt”, licht Sofie Merckx toe.
  • Het kiwimodel garandeert betere geneesmiddelen. Enkel die geneesmiddelen met een wetenschappelijke therapeutische meerwaarde worden terugbetaald. Met de woorden van het Rekenhof: “Een duidelijke winst voor de volksgezondheid.”
  • Het kiwimodel maakt het werk van artsen en apothekers een stuk eenvoudiger: zij kunnen het passende geneesmiddel voorschrijven dat vooraf op basis van toegevoegde waarde en prijs geselecteerd wordt. “Mét de garantie dat die selectie onafhankelijk en wetenschappelijk gebeurt, in tegenstelling tot de farmalobby vandaag die zorgverleners dure en niet altijd de beste geneesmiddelen probeert aan te prijzen”, aldus Sofie Merckx.
  • Het kiwimodel biedt garanties voor leveringszekerheid. Sofie Merckx: “Het Rekenhof maakt brandhout van het argument van de farma-industrie en andere tegenstanders dat het kiwimodel tot tekorten zou leiden. Het eist net garanties om die tekorten te vermijden.”
  • Het kiwimodel gaat belangenconflicten tegen. “Het biedt garanties dat financiële belangen niet langer meespelen in het geneesmiddelenbeleid. Geneesmiddelen worden geselecteerd op basis van wetenschappelijke en onafhankelijke criteria, niet op basis van gelobby en marketing van Big Pharma”, besluit Sofie Merckx.

Lees hier het volledige dossier.