Rudi Kennes, voormalig hoofddelegee bij Opel Antwerpen, kiest voor de PVDA

.

Rudi Kennes, bij velen nog gekend als de voormalig hoofddelegee voor het ABVV in de in 2011 gesloten Opel fabriek te Antwerpen, kiest voor de PVDA. Hij zal in de gemeenteraad van Willebroek de standpunten van de linkse partij verdedigen. Kennes, die na de sluiting van "den Opel" nog werkte als medewerker van de voorzitter van het ABVV, is een syndicalist in hart en nieren. Hij begon als jonge knaap in de autofabriek in 1978 en werd er al snel syndicaal actief als personeelsafgevaardigde, in de Belgische Ondernemingsraad en vanaf 1997 ook op Europees niveau. Met zijn hart op de tong en steeds aan de kant van het werkvolk. Zo kennen we hem.

Als belangrijke stem van de werkende klasse in België en vakbondsboegbeeld is de keuze van Kennes voor de PVDA een belangrijke opsterker voor de PVDA. "Als syndicalist kan je heden ten dage eigenlijk niet anders dan uitkomen bij de PVDA omdat zij steeds 100% achter de vakbondseisen staan en vandaag de sterkste politieke relais zijn om te vechten voor de werkende klasse in het parlement ", zegt Kennes over zijn keuze voor de PVDA.

Rudi Kennes is ook gekend als antifascist. Als lid van het Onafhankelijkheidsfront en sinds 2010 verantwoordelijke van die organisatie voor de regio Willebroek, waarschuwt hij al meer dan een decenium voor de opkomst van extreem rechts. In plaats van de werkende klasse te verenigen draagt het racisme bij tot onderlinge haat en verdeeldheid. Tot meerdere glorie van zij die het voor het zeggen hebben. Kennes draagt de strijd tegen racisme in zijn hart en ziet die als een belangrijke uitdaging.

In 1997 werd Kennes lid van de Europese Ondernemingsraad. Hij besefte maar al te goed dat zij er als Belgische syndicalisten in een bedrijf van de Amerikaanse Multinational General Motors alle belang bij hadden om zich internationaal te organiseren. Dit internationalisme tekent zijn verder engagement. De problemen waar de werkende klasse mee geconfronteerd wordt, kan je niet enkel oplossen binnen de enge Belgische grenzen. Daarom is internationale solidariteit zo belangrijk.

Rudi Kennes versterkt de ploeg medewerkers van de PVDA in het Federaal parlement waar hij zal zorgen dat de stem van de werkvloer gehoord wordt in de commissie sociale zaken in samenwerking met Gaby Colebunders en Nadia Moscufo, beiden PVDA-volksvertegenwoordigers en vakbondsmensen in hart en nieren.

Op lokaal niveau is Rudi Kennes actief in Willebroek waar hij zetelt in de Gemeenteraad.