Seksueel geweld aan de begraafplaats van Elsene: PVDA vraagt commissiedebat

Foto: PVDA

De PVDA vraagt dat er zo snel mogelijk een debat komt in de commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer over het seksueel geweld dat zich in verschillende cafés aan de begraafplaats van Elsene heeft voorgedaan. Volgens Maria Vindevoghel, volksvertegenwoordigster voor de linkse partij, volstaan de huidige gerechtelijke procedures niet: uit deze gebeurtenissen moeten alle politieke lessen worden getrokken.

"De minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V), en de minister van Justitie, Vincent Van Quickenborne (Open Vld), hebben verklaard dat ze de problematiek van seksueel geweld willen aanpakken", aldus de PVDA-volksvertegenwoordigster. "Maar ondanks deze mooie woorden hebben de genoemde feiten zich voorgedaan. Dat onthult een structureel disfunctioneren van ons politie- en rechtssysteem. Na 17 aangiften was er eerst nog persaandacht nodig voordat er eindelijk een onderzoek naar de zaak werd opgestart, en zelfs dan is de verdachte nog steeds niet door de politie ondervraagd. Deze vrouwen zijn het slachtoffer geworden van verkrachting en worden niet serieus genomen. Hoeveel gevallen zullen er nog nodig zijn voordat de politiek het probleem inziet?"

Volgens Maria Vindevoghel is het hoog tijd dat er een serieus debat op gang komt over de aanpak van seksueel geweld: "Sarah Schiltz heeft een vergadering bijeengeroepen met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Dat is allemaal goed en wel, maar deze discussie moet niet gevoerd worden in de achterkamertjes van de ministeriële kabinetten. Dit is een essentieel maatschappelijk debat dat in het openbaar moet worden gevoerd, en daarom vragen wij als eerste stap een vergadering in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer. De politiek moet haar verantwoordelijkheid onder ogen zien. Jarenlang hebben opeenvolgende regeringen grondig op justitie bespaard. In Brussel bijvoorbeeld zijn er slechts drie magistraten die gespecialiseerd zijn in zedenzaken. Dit cijfer alleen al spreekt boekdelen over de prioriteit die aan dit soort zaken wordt gegeven. Het gevolg? In ons land wordt 53% van de verkrachtingszaken uiteindelijk geseponeerd. Dat is onaanvaardbaar!"

De PVDA dringt aan op krachtige en structurele maatregelen: versterk de gespecialiseerde diensten, verbeter de slachtofferzorg, maar investeer ook massaal in preventie door de seksuele en relationele opvoeding op school uit te breiden en grootschalige bewustmakingscampagnes te voeren. "Alleen een alomvattende en grootschalige aanpak kan het verschijnsel van seksueel geweld een halt toeroepen", aldus Maria Vindevoghel. De diensten voor slachtofferhulp moeten worden versterkt. Deze diensten zijn onvoldoende bekend en ontoereikend: in Elsene, bijvoorbeeld, is er maar één. De politieopleiding over de aanpak van dergelijk geweld moet worden verbeterd. We hebben meer opgeleide rechercheurs en magistraten nodig. Ten slotte moet de federale regering de middelen vrijmaken om in Elsene een Zorgcentrum na Seksueel Geweld te openen. Het dichtstbijzijnde ZSG bevindt zich in het Sint-Pietersziekenhuis en zit al behoorlijk vol. De gebeurtenissen op de campus en aan de begraafplaats van Elsene bewijzen dat een dergelijk centrum in de wijk rondom de ULB nodig is.