Seksueel geweld: “Slachtoffer, we geloven je. Aanrander, we zien je!”

Foto Solidair

Het is tijd om de woorden van slachtoffers van seksueel geweld ernstig te nemen. Die boodschap gaven donderdagavond 2.000 mensen in de straten van Elsene (Brussel), waar onlangs een zaak van serieverkrachting aan het licht kwam in de studentenbuurt.

Sinds enkele dagen getuigen tal van vrouwen dat ze gedrogeerd en verkracht werden door een ober in een café in de studentenbuurt bij de VUB. Er werden 17 klachten ingediend tegen de man in kwestie, maar het is pas sinds het debat ontplofte op de sociale media dat er eindelijk een onderzoek is geopend.

“We zijn het zat dat studentes niet op café kunnen gaan zonder het risico te lopen gedrogeerd of verkracht te worden. We hebben een ontmoeting met de burgemeester om klaarheid te eisen over waarom er eerst 17 klachten moesten zijn en waarom de zaak eerst in de pers moest komen eer er eindelijk een onderzoek kwam. We zijn het beu dat we niet worden gehoord, dus vanavond gaan we lawaai maken”, legt een van de studentes achter de mars uit.

Cafébaas beschermt ober

De betogers viseren twee cafés: El Café en de Waff, beiden uitgebaat door dezelfde cafébaas. De man lijkt zijn ober, tegen wie 17 klachten lopen, de hand boven het hoofd te houden. Toen de eerste geruchten over seksuele aanranding opdoken, plaatste hij zijn ober gewoon over naar het andere café. Daardoor kon die zijn gang blijven gaan. Onder druk van de betoging, lijkt burgemeester Doulkeridis (Ecolo) gehoor te geven aan de roep om beide cafés te sluiten.

“Dat is de meest dringende maatregel voor de meisjes met wie ik op de betoging sprak”, zegt Françoise De Smedt, Brussels parlementslid voor de PVDA en lid van Marianne, de vrouwenbeweging van de PVDA. “Daarnaast is er ook een grote vraag naar een buurtcentrum dat de problematiek van seksueel geweld aanpakt. Deze plek is verschrikkelijk voor jonge vrouwen. De voorbije jaren zagen we hier meerdere gevallen voorkomen in studentenkringen, op de campussen van de VUB en de ULB, op andere plaatsen waar jonge vrouwen komen ... Er is een structuur nodig om slachtoffers van aanranding en verkrachting op te vangen en te steunen. Het is dringend.”

“En er moeten ook gewoon meer middelen worden vrijgemaakt om dit soort misdaden te bestrijden”, aldus De Smedt. “In heel Brussel zijn er maar drie magistraten die zich bezighouden met zedenmisdrijven. Dat is twee keer niks. Als we zien hoe groot het probleem is, moeten de politieke leiders onmiddellijk in gang schieten. De straffeloosheid moet ophouden. Het is tijd om te luisteren naar vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld, en hun verhaal te geloven, én om eindelijk de nodige middelen in te zetten zodat de plannen om geweld te bestrijden eindelijk worden uitgevoerd.”