.

“Het was de ergste dag van mijn leven. Ik heb me twee uur lang gedoucht.” Eén van de honderden getuigenissen die de laatste weken onder de hashtag #BalanceTonBar verschenen. Het lokte heel wat protest uit, niet alleen op sociale media maar ook op straat, in Brussel en in Gent. Na zoveel protest zou de politiek wel moéten reageren. Toch?

door Maartje De Vries en Apolline Dupuis

Maar verder dan sussende woorden en beloftes kwam het – alweer – niet. De Vivaldi-regering toont weinig ambitie. Daarom betogen PVDA-vrouwenbeweging Marianne en PVDA-studentenbeweging Comac nu zondag 28 november mee tijdens de nationale manifestatie tegen geweld tegen vrouwen van het platform Mirabal. 

De stemmen van duizenden jongeren vulden de straten van Brussel en Gent met de slogan “slachtoffer wij geloven jou, verkrachter wij zien jou”. De stroom aan verhalen werd gevolgd door veel woede én protest op straat. Van de burgemeesters van Gent en Elsene tot de staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz, alle betrokken politiekers reageerden met wederom beloftes en losse maatregelen. 

Nochtans beloofde de Vivaldi-regering om van de aanpak van geweld tegen vrouwen een prioriteit te maken. We stoten op een ambitieloos beleid van losse maatregelen dat niet tot een globale aanpak komt. De ontelbare getuigenissen laten zien dat dat niet genoeg zal zijn. Uit een recente studie van de Universiteit van Antwerpen blijkt dat 36% van de bevraagde minderjarigen seksueel grensoverschrijdend gedrag zonder fysiek contact meemaakt in de sportclub. Voor 22,8% is dit met fysiek contact. 8% spreekt over seksuele aanranding en verkrachting. Maar het is geen probleem dat zich beperkt tot het uitgaansleven of de sportclubs. Het zit in alle hoeken van de samenleving: op de werkvloer, in de scholen, op straat, in de huiskamer … Wij eisen daarom een daadkrachtig beleid dat inzet op alle niveaus en alle hoeken van de samenleving.

Tien is te weinig: de Zorgcentra na Seksueel geweld

De Zorgcentra na Seksueel geweld zijn multidisciplinaire centra die slachtoffers van seksueel geweld opvangen. Deze centra leveren sterk werk. De eerste drie openden de deuren in 2017. De vorige regering besloot om te starten met de uitbreiding naar alle provincies, Vivaldi beloofde om dat verder te zetten.

Toch zijn er tot op heden maar vier centra operationeel. Binnenkort opent er nog een vijfde in Charleroi. Voor de rest van de centra is het nog even wachten … tot 2023. Dat is dus nog twee jaar wachten vooraleer elke provincie één centrum heeft.

Een echt ambitieuze aanpak zou deze uitrol versnellen én zou mikken op meer Zorgcentra. Eén per provincie is niet genoeg qua capaciteit en qua bereikbaarheid. Zeker waar er meer nood is, zoals in de Brusselse studentenbuurt in Elsene, moet er een extra centrum bijkomen. 

Leid gespecialiseerde magistraten op

Een minderheid van de slachtoffers dient klacht in. De vrees dat een klacht toch tot niets leidt is groot. En niet onterecht. Meer dan de helft van de klachten wordt geseponeerd. De slachtoffers worden niet serieus genomen. Het is belangrijk dat deze klachten op een adequate, grondige en snelle manier behandeld worden.

Er is nood aan voldoende magistraten die gespecialiseerd zijn in seksueel geweld. Zodat deze klachten op een adequate, grondige en snelle manier behandeld worden. In Brussel zijn er amper drie magistraten die zich bezighouden met zedenzaken. Veel te weinig. 

Maak het mogelijk om een bar tijdelijk te sluiten uit voorzichtigheid

Het protest in Brussel barstte los nadat bekend raakte dat maar liefst zeventien klachten van seksueel geweld werden ingediend met betrekking tot een medewerker van twee dezelfde bars in Elsene. Het duurde zeer lang tot het tot een onderzoek kwam. Al die tijd kon de dader zijn gang gaan en nieuwe slachtoffers maken. Het zou nochtans een blijk van verantwoordelijkheid zijn als een stads- of gemeentebestuur in gevallen waarbij er meerdere klachten zijn over een bepaalde plaats, zou ingrijpen. De bar kan tijdelijk gesloten worden tot er duidelijkheid is over de omstandigheden. Het gaat hier om een voorzichtigheidsmaatregel die moet voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen.

De afgelopen weken bleek nogmaals hoe diep het seksueel geweld in onze samenleving zit. We hebben een ambitieuze aanpak nodig. Vrouwen hebben het recht om zich veilig te voelen in de publieke ruimte, op café, op het werk en binnen de muren van het eigen gezin. Daarom zullen wij actie blijven voeren totdat de Vivaldi-regering haar verantwoordelijkheid neemt.

Afspraak op zondag 28/11 om 12.30 u. op de Kunstberg in Brussel. 

Maartje De Vries is voorzitter van PVDA-vrouwenbeweging Marianne
Apolline Dupuis is voorzitter van Comac Bergen