PVDA vraagt minister van Mobiliteit om 44 stationsloketten niet te sluiten

Foto Baudoin / Flickr

De directie van de NMBS heeft zopas aangekondigd dat er 44 loketten geschrapt worden. Een klap in het gezicht van de treinreizigers en de spoorwegmedewerkers”, zegt Maria Vindevoghel, federaal volksvertegenwoordiger van de PVDA. “Die loketten zijn voor oudere gebruikers en mensen zonder smartphone heel belangrijk. Bovendien verhoogt de menselijke aanwezigheid de veiligheid. Waarom maken we geen informatiepunten voor duurzame mobiliteit van de loketten?”

Al jarenlang worden er loketten geschrapt en wordt er uitgepakt met promoties die enkel online kunnen worden geboekt. Op die manier drijft de directie van de NMBS de reizigers steeds meer naar de automaten en de online apps. Dat er daardoor minder mensen kaartjes aan het loket kopen, dient nu als excuus om nog meer loketten te sluiten.

Op 1 februari zijn de tarieven van de NMBS nog maar eens omhooggegaan. “Je vraagt je af of de NMBS de gebruikers naar de auto wil jagen,” zegt Maria Vindevoghel met een vleugje ironie. “Wij zijn voor het gebruik van moderne technologieën. Maar de functie van het stationsloket beperkt zich niet enkel tot kaartjes verkopen. De loketbediende geeft de gebruikers ook informatie, onder andere over wat voor hen het gunstigste tarief is. Dat is trouwens een belofte die in het regeerakkoord staat.”

Ze voegt er nog aan toe: “Een loket is nog altijd erg nuttig voor dat deel van de bevolking dat niet zo goed met de nieuwe technologieën overweg kan. Ouderen en ongeletterde mensen opofferen op het altaar van de rentabiliteit, dat past niet in ons maatschappijbeeld. De gebruikers moeten kunnen kiezen of ze hun kaartje aan het loket kopen of digitaal.”

Volgens de PVDA-volksvertegenwoordigster garanderen de loketten ook menselijke aanwezigheid in het station, “een belangrijk element om reizigers aan te trekken, zeker als je weet dat één op de drie vrouwen het openbaar vervoer mijdt uit angst aangerand te worden. Dat cijfer komt uit een studie van de FOD Mobiliteit.”

De loketten schrappen zal ons 77 banen kosten (of één op de acht loketbedienden). Verontwaardigd vraagt Maria Vindevoghel: “Is dat de manier om het spoorwegpersoneel te bedanken dat zich sinds de eerste lockdown, toen zelfs zonder enige bescherming, onvermoeibaar heeft ingezet? Die mensen behoren tot de helden van de crisis. Ze verdienen respect.

Het PVDA-parlementslid vraagt om na te denken over de nieuwe rol die de stationsloketten kunnen vervullen. "Treinen, maar ook bussen, trams, fietsen en deelauto's: De stations zijn vaak echte mobiliteitshubs,” zegt ze. Waarom bouwen we de loketten niet om tot referentie- en informatiepunten voor elke vorm van duurzame mobiliteit? De stationsloketten zouden ook voor andere publieke diensten ingezet kunnen worden: als postkantoor, aflever- en ophaalpunt voor pakjes, voor administratieve diensten, als eenvoudige toeristische dienst …”

En de volksvertegenwoordiger besluit: “De loketten zijn niet iets uit het verleden, ze maken deel uit van de toekomst van de NMBS en van duurzame mobiliteit. Ik vraag de minister die maatregel meteen terug te draaien. Als hij beslist de loketten te sluiten, volgt hij dezelfde neoliberale logica als zijn voorgangers.”