Sluiting van stationsloketten : PVDA steunt juridische actie tegen de regering en de NMBS

.

Op 1 december sluit de NMBS verschillende loketten definitief. Reizigers zullen zich in de plaats moeten behelpen met automaten. Het plan is om in ons land één op drie loketten te sluiten. Dat gebeurt ondanks de mooie beloften van de federale regering om in de spoorwegen te investeren. De reizigers en het spoorwegpersoneel zien de kwaliteit van de dienstverlening zienderogen achteruit gaan.

De sluitingen gaan een heleboel reizigers uitsluiten volgens de linkse partij. “Ondanks waarschuwingen van consumentenorganisaties, vakbonden van spoorwerkers en organisaties voor de verdediging van personen met een handicap, volharden de NMBS en de regering in het sluiten van loketten. Wij leggen ons daar niet bij neer. Reizigers die gerechtelijke stappen willen ondernemen, krijgen onze steun. Volgens de antidiscriminatiewet van 2007 moet de NMBS een einde maken aan de gedraging (de sluiting van de loketten) die een heel deel van de maatschappij uitsluit van de toegang tot het openbaar vervoer", aldus Maria Vindevoghel, federaal volksvertegenwoordiger van de PVDA.

Jacky is gepensioneerd en woont in Jette. Hij doet ons zijn verhaal: "Er is ons gezegd dat we de automaten kunnen gebruiken, er is ons gezegd dat we zouden worden geholpen om het te leren, maar ik ben nog nooit uitgenodigd om deel te nemen aan een opleiding om een automaat te gebruiken. Bij de automaat weet ik bijvoorbeeld niet hoe ik aan mijn 50% korting kom", zegt hij.

Philippe, uit Ronse, lijdt aan de ziekte van Parkinson. "Ik laat regelmatig dingen vallen. De automaat gebruiken is moeilijk voor mij. Het is niet makkelijk voor mij om het treinkaartje onderin de machine te pakken. Daarom ga ik liever naar het loket. Het loket is mijn vrijheid."

Maria Vindevoghel doet een oproep: "Wij roepen reizigers en verenigingen die dat wensen op om zich aan te sluiten bij deze strijd van de PVDA. Heel veel mensen botsen op een muur wanneer ze helemaal alleen voor een automaat staan, of de online verkoopapplicatie moeten gebruiken. We hebben het hier vooral over zwakke gebruikers: ouderen, analfabeten of laaggeletterden, mensen met een lichamelijke of mentale beperking of slachtoffers van de digitale kloof voor wie een menselijke aanwezigheid onontbeerlijk is. Zonder kunnen of durven ze de trein niet nemen", betreurt Maria Vindevoghel. "Loketten sluiten vermindert ook de veiligheid in de stations. De NMBS vermindert zo de fysieke aanwezigheid van personeel in haar stations. Een station zonder fysiek aanwezig personeel is een minder veilig station. Helaas herinnert de agressie tegen de spoorwegvrouw van afgelopen vrijdag ons eraan hoezeer geweld in en rond stations aanwezig kan zijn."

In plaats van loketten te sluiten, zoals de regering en de NMBS hebben beslist, pleit de linkse partij voor een herwaardering van de rol van de loketten in de stations. Vindevoghel licht toe: "Aan een loket zou je niet alleen een treinkaartje kunnen kopen, maar ook informatie krijgen over ander openbaar vervoer, toeristische informatie en zelfs hulp bij administratieve procedures. Maria Vindevoghel besluit: "Niemand mag achterblijven, zeker niet wanneer hij of zij al het slachtoffer is van uitsluiting in de samenleving. Het openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn."