PVDA wil dat Nationale Veiligheidsraad terugkomt op beslissing: sociale actie met respect voor gezondheidsmaatregelen moet kunnen

Sociale actie met respect voor gezondheidsmaatregelen, zoals de witte woede van 18 juni, moet kunnen (Foto Solidair, Dieter Boone)

De Nationale Veiligheidsraad heeft vandaag beslist om het recht op meningsuiting en collectieve actie buitenshuis te beperken tot 400 personen. "Op het hoogtepunt van de epidemie was een beperking gerechtvaardigd, maar het is niet langer aanvaardbaar dat dit grondrecht vandaag nog steeds zo strikt beperkt blijft. Met zo'n beperking zouden acties van verplegend personeel, zoals de 1.500 medewerkers van UZ Leuven Gasthuisberg afgelopen donderdag in Leuven, verboden zijn. Als de gezondheidsregels gerespecteerd worden, moet collectieve actie kunnen", zegt PVDA-woordvoerder Raoul Hedebouw.

"Het recht op collectieve actie en de vrijheid van vereniging en openbare vergadering zijn grondrechten die in de Grondwet als zodanig worden erkend. Zij moeten worden gewaarborgd mits naleving van de algemene gezondheidsregels, zoals het dragen van een masker en het respecteren van de hygiëne en de sociale afstand. In Frankrijk was de Raad van State ook van mening dat het verbod op betogen niet gerechtvaardigd was door de huidige gezondheidssituatie", gaat Hedebouw verder. De vakbonden en vele actoren uit het maatschappelijk middenveld hebben in dat verband de regeringen een brief gestuurd. De PVDA roept de premier en de ministers-presidenten op om deze beslissing van de Nationale Veiligheidsraad te herzien. 

"De verspreiding van het virus neemt af, maar de epidemie ligt nog niet achter ons. Daarom hebben we duidelijke regels nodig die garanderen dat de juiste voorzorgmaatregelen bij collectieve acties worden gerespecteerd. Maar het is ondenkbaar dat wat in de hoofdstraten en winkelcentra is toegestaan - waar men met duizenden mensen kan zijn, zonder afstand te houden en zonder de verplichting om een masker te dragen - verboden blijft voor betogingen waarbij het dragen van maskers en afstand bewaren zou worden gerespecteerd", aldus Hedebouw. 

"De crisis slaat nu toe. Duizenden werknemers van Swissport, Brussels Airlines, Brantano en elders zien hoe hun banen op de helling staan. Het zorgpersoneel eist investeringen en meer handen aan het bed. Kunstenaars en werknemers in de cultuursector worden van hun rechten beroofd. Zij hebben het recht om van zich te laten horen en te betogen op het moment dat het grootbedrijf en de overheid beslissingen nemen waarmee ze de gevolgen van de crisis op hen afwentelen. Het is zowel maatschappelijk als democratisch hoog tijd om met respect voor de gezondheidsmaatregelen te kunnen betogen. Anders valt te vrezen dat Covid-19 wordt gekaapt als voorwendsel om sociale actie te kunnen muilkorven. Gemaskerd ja, maar niet gemuilkorfd" besluit Hedebouw.