Sofie Merckx (PVDA): “Nieuwste testrichtlijnen voldoen nog steeds niet aan de dringende noden op het terrein”

Sofie Merckx. (Foto Belga)

De nieuwste testrichtlijnen voor Covid-19 zijn volgens huisarts en PVDA-volksvertegenwoordiger Sofie Merckx nog steeds volstrekt onvoldoende. “De criteria moeten dringend verruimd worden zodat we ook als huisarts breed kunnen testen. Dat is wat vandaag nodig is om de epidemie in te dijken. Ondanks de vele aankondigingen zitten we nog lang niet aan de beloofde 10.000 tests per dag. De laatste dagen daalde het aantal uitgevoerde tests zelfs.”

Ons land zit hiermee een stuk onder haar mogelijke testcapaciteit. Zowel de labo’s als de personen op het terrein kondigen al dagen aan klaar te zijn om extra tests uit te voeren. Een van de knelpunten situeert zich volgens de PVDA op het niveau van de testrichtlijnen die door de federale overheid opgelegd worden.

“Gisteren publiceerde de federale overheid via Sciensano nieuwe richtlijnen. Nog steeds mogen enkel personen waarvoor een ziekenhuisopname vereist is, getest worden”, aldus Sofie Merckx. Zij pleit ervoor om ook huisartsen breed te laten testen. “Het is niet normaal dat ik als huisarts nog altijd niet zélf patiënten mag testen. Zelfs in de triagepost waar ik af en toe werk, mag ik geen mensen testen. Dat is absurd. Als ik als arts een vermoeden heb van Covid-19, moet ik dat kunnen controleren. Een zorgverlener moet elk mogelijk geval kunnen testen, ook als die persoon geen hospitalisatie vereist en thuis zit. Daarbij komt dat ik ook de huisgenoten van die zieke moet kunnen testen, daar zijn nu alle experts het over eens.”

Voor zorgpersoneel geldt dat ze enkel getest mogen worden als ze symptomen hebben. “Veel mensen vertonen echter géén symptomen. Sciensano heeft dat deze week nog bevestigd”, klaagt Sofie Merckx aan. “Mensen die in contact komen met besmette personen zoals in woonzorgcentra moeten op regelmatige basis preventief getest kunnen worden en niet enkel als ze symptomen vertonen. De laatste cijfers tonen dat tot 10% van het personeel zonder symptomen toch besmet is.”

In (zorg)instellingen zoals psychiatrische instellingen, verblijven voor personen met een beperking, gevangenissen, enz., mogen enkel nieuwe bewoners of bewoners met symptomen getest worden volgens de nieuwste testrichtlijnen. Sofie Merckx (PVDA): “De overheid denkt nu het virus buiten de (zorg)instellingen te houden, maar we zijn veel te laat. We weten dat er al gevallen van Covid-19 zijn in verschillende instellingen. We moeten nú iedereen in alle instellingen testen. Waar wacht de overheid op?”

De linkse partij klaagt aan dat de regering nog altijd achter de feiten blijft aanlopen. “De experts zeggen ons dat dagelijks 40.000 test nodig zijn om de lockdownmaatregelen serieus te kunnen versoepelen. Daar staan we vandaag ver vanaf, de regering moet nu eindelijk een versnelling hoger schakelen.”