Staalharde voorwaarden nodig voor steun aan grootbedrijf

“Geen overheidssteun voor belastingontwijkende multinationals! Je kan niet aan de ene kant belastingen ontwijken, en aan de andere kant steun vragen.” PVDA-voorzitter Peter Mertens heeft vier staalharde voorwaarden voor bedrijven die om overheidssteun vragen:
(1) geen dividenden uitkeren aan aandeelhouders;
(2) geen bonussen uitkeren aan topmanagers;
(3) geen eigen aandelen opkopen;
(4) geen vestiging, dochteronderneming, of rekening in belastingparadijzen hebben.