Foto BELGA

Iedere zomer hetzelfde liedje. De drukke zomeruittocht maakt het personeelstekort op de luchthaven prangender dan ooit. Ditmaal trekken de bedienden van Swissport aan de alarmbel. Sinds dinsdagochtend werken zij volgens het boekje. Er worden stiptheidsacties gevoerd voor meer personeel. Voor de PVDA het zoveelste bewijs dat het tijd is voor een structurele oplossing. Hoog tijd om het personeel van de luchthaven centraal te zetten.

Sinds dinsdagochtend voeren de bedienden stiptheidsacties. Dit wil zeggen dat het personeel volgens het boekje werkt. De voorziene veiligheidsvoorschriften, pauzes, enz. worden voor een keer wel gerespecteerd. Het personeel neemt het niet dat Swissport geen extra personeel aanneemt zodat het menselijk werken is gedurende de zomermaanden.

In het verleden sloten de vakbonden een akkoord met de directie opdat iedereen na vijf jaar een voltijds contract heeft. Toch zijn er nog steeds heel wat collega's die het moeten stellen met een contract van 75%. Deze groep wordt dikwijls opgeroepen om overuren te doen. Zo worden ze 's avonds gebeld om de dag erop acht uren in plaats van zes uren te werken. In de feiten zijn dit geplande overuren, wat eigenlijk verboden is.

Deze manier van werken maakt het niet gemakkelijk om je leven te organiseren. Bovendien verdien je niet meer voor de extra gewerkte uren aangezien deze buiten het seizoen om weer moeten worden gerecupereerd. Andere jaren werd er tijdens de zomermaanden 25% aan het contract toegevoegd zodat deze mensen een voltijds contract hadden tijdens de zomer. Dat maakte dat het werk toch iets doenbaarder was voor de hele personeelsploeg. Dat zelfs dit er niet af kan maakt dat het personeel gedwongen wordt om actie te ondernemen.


De luchthavenuitbater kiest kant

Opvallend is ook dat de directie van Swissport woensdag samen zat met de luchthavenuitbater (BAC) om te bekijken hoe ze de acties van het personeel kon breken. Extra personeel inzetten behoorde opeens wel tot de mogelijkheden, alsook de delegees de toegang ontzeggen tot het operationele hart van de luchthaven. BAC kiest dus kant in een sociaal conflict, tegen de belangen van het personeel in. Door de problemen van het personeel onder de mat te vegen legt de luchthavenuitbater de basis voor toekomstige sociale conflicten.


Naar een structurele oplossing

De concurrentiestrijd tussen de bagage-afhandelaars op de luchthaven zorgt voor een enorme druk op het personeel. Om de winsten te garanderen moet het steeds goedkoper, flexibeler en met minder personeel. Om deze negatieve spiraal een halt toe te roepen stelt de PVDA voor om een luchthavenstatuut te creëren. Federaal parlementslid Maria Vindevoghel licht toe: “Een luchthavenstatuut heeft als voordeel dat er een grote stabiliteit is voor het personeel en dat precaire contracten worden geweerd. Enkel zo’n luchthavenstatuut biedt stabiliteit voor personeel én reizigers.”


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

We hebben jouw steun nodig