Straffeloosheid voor financiële misdadigers: De PVDA dringt aan op een herfinanciering van de diensten voor de bestrijding van financiële misdrijven

.

De PVDA reageert op de aankondiging van de Brusselse procureur-generaal afgelopen woensdag om wegens gebrek aan middelen het onderzoek in bepaalde zaken van financiële criminaliteit stop te zetten. Een situatie die Nabil Boukili, afgevaardigde van de linkse partij, doet steigeren. Hij zal minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) en minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) hierover binnenkort interpelleren.

"Al jaren en jaren klagen procureurs en rechters het gebrek aan personeel en materiële middelen voor de bestrijding van de financiële criminaliteit aan", zegt Nabil Boukili, "Ze vragen een versterking van de gerechtelijke politie en de gespecialiseerde rechtbanken. Maar de politieke wereld blijft doof voor die noodkreten. Het totale aantal inspecteurs is gedaald van 103 in 2014 naar 87 nu, terwijl de afdeling Brussel in 2000 alleen al 131 inspecteurs telde. Het is een echte kaalslag."

Voor de PVDA is dit geprogrammeerde bankroet van het systeem des te onbegrijpelijker omdat de bestrijding van de financiële delinquentie de staat meer oplevert dan het kost. "In België loopt de staat door belastingontduiking jaarlijks 30 miljard aan inkomsten mis. Er wordt ons voortdurend gezegd dat er nergens geld voor is, dat er overal moet worden bezuinigd. Anderzijds worden voorwaarden geschapen voor de straffeloosheid van financiële misdadigers. Deze situatie is ook een voorbeeld van klassenjustitie: enerzijds versterkt de regering de uitvoering van korte gevangenisstraffen, anderzijds organiseert ze de straffeloosheid voor financiële misdadigers", zegt Nabil Boukili.

"Binnen de regering is minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) verantwoordelijk voor de coördinatie van de strijd tegen de fiscale fraude met de verschillende ministers, waaronder de minister van Justitie. We gaan beiden interpelleren: onderschrijven en aanvaarden zij de beslissing van de procureur-generaal van Brussel en zo niet, wat denken zij te doen om de gespecialiseerde diensten in staat te stellen financiële misdadigers te vervolgen?"

Voor de PVDA is het te volgen beleid duidelijk: de staat moet ophouden zichzelf vrijwillig van deze middelen te beroven. De diensten ter bestrijding van de financiële criminaliteit moeten worden geherfinancierd en er moet een einde worden gemaakt aan de straffeloosheid.