PVDA-volksvertegenwoordiger Nadia Moscufo (links) steunt de strijd van de huishoudhulpen.

Dienstenchequebedrijven en regering blokkeren niet alleen de lonen van de huishoudhulpen, maar bovendien weigeren ze ook meer tussen te komen in de vervoersonkosten van hun personeel. Door de explosief gestegen brandstofprijzen moeten huishoudhulpen bijna betalen om naar hun werk te gaan. Ondertussen stoppen de aandeelhouders van de grote bedrijven miljoenen aan dividenden in hun zakken. De werkneemsters komen in actie, en zij verdienen onze steun. 

De strijd in de sector van de dienstencheques woedt sinds september 2021 in alle hevigheid. Vakbonden en werkgevers (waaronder Federgon, de werkgeversfederatie van de sector) hebben nog altijd geen akkoord bereikt. De werkgevers weigeren de arbeidsomstandigheden en vergoedingsregelingen te verbeteren (zoals een hogere vergoeding voor verplaatsingskosten), maar de vakbonden blijven actievoeren, zoals in de afgelopen dagen in verschillende provincies (Henegouwen, Luik, Limburg enz.) het geval was. Ze willen zo voor de werkneemsters waardige werkomstandigheden verkrijgen.

“We moeten betalen om naar ons werk te gaan”

Een huishoudhulp met gemiddeld 2 klanten per dag (of 10 klanten per week), besteedt 10% van haar loon aan brandstof. “Ik verdien 1.100 euro per maand. Ik heb twee kleine kinderen en kan met moeite de eindjes aan elkaar knopen. Het maakt mij kwaad wanneer ik zie dat een groot deel van mijn loon dient om mijn tank te vullen. We hebben niet alleen zeer lage lonen, we moeten nog eens betalen om te gaan werken!”

Het getuigt van een totaal gebrek aan respect om te moeten betalen om te gaan werken in een sector waar de – door de regering en de werkgevers geblokkeerde – lonen zo laag liggen (tussen 11,58 en 12,30 euro bruto per uur) en waar de (dikwijls deeltijdse) werkneemsters gemiddeld 19 uur per week werken. Federgon stelt een verhoging voor van 2 cent/km, d.w.z. van 0,13 euro naar 0,15 euro per kilometer, terwijl verplaatsingskosten moeten worden vergoed tegen 0,37 euro per kilometer.

Meer dan kruimels

De werkneemsters verdienen meer dan kruimels. Zeker als we de winsten zien die de grote bedrijven sinds het begin van de coronacrisis hebben gemaakt. De vakbonden publiceerden zopas een studie op basis van gegevens van de Nationale Bank waaruit blijkt dat de winsten van de sector tijdens de crisis op peil zijn gebleven dankzij een toevloed van overheidsgeld. De aandeelhouders staken in 2020 29 miljoen euro aan dividenden in hun zakken. Ongehoord wanneer we weten dat het in de sector van de dienstencheques hard werken is, dat voltijds werken fysiek onhaalbaar is en dat de lonen te laag zijn om gelijke tred te houden met de stijgende kosten van levensonderhoud.

De PVDA herhaalt haar vraag om een noodplan om de lonen te verhogen en de arbeidsomstandigheden in de sector te verbeteren. Wij steunen alle vakbondsacties om de werkgevers te doen plooien. Wij eisen ook dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat overheidsgeld wordt gebruikt om de arbeidsomstandigheden en de lonen te verbeteren en niet om de zakken van de aandeelhouders te vullen. Huishoudhulpen verdienen respect en hun deel van de rijkdom die zij creëren.