Studie Planbureau bevestigt: strengere voorwaarden voor minimumpensioen nadelig voor vrouwen

PVDA-volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders

“De maatregel gaat compleet voorbij aan de situatie van veel werkende vrouwen die ook nog eens zorgtaken opnemen”, reageert Gaby Colebunders, volksvertegenwoordiger voor PVDA. “Veel vrouwen zullen niet langer aan de voorwaarden voor het minimumpensioen voldoen en daardoor gemiddeld 440 euro pensioen verliezen.”

De regering besliste voor de zomer om het minimumpensioen te koppelen aan een bijkomende voorwaarde van 20 jaar ‘effectieve tewerkstelling’. Een kritisch rapport van het Planbureau toont aan dat die maatregel vooral vrouwen treft. Een op de zeven vrouwen die normaal recht zouden hebben op het minimumpensioen, zal gemiddeld 440 euro per jaar verliezen. Het gaat om duizenden vrouwen, vooral in laagbetaalde banen.

“Die maatregel gaat compleet voorbij aan de situatie van veel werkende vrouwen die ook nog eens zorgtaken opnemen”, reageert Gaby Colebunders, volksvertegenwoordiger voor PVDA. “Door de traditionele rollenpatronen zijn het vooral vrouwen die gebruikmaken van ouderschapsverlof, tijdskrediet, geboorteverlof of deeltijds werk met behoud van rechten. Normaal zijn die periodes gelijkgesteld voor het pensioen, maar dat is nu niet meer per definitie zo. Veel vrouwen zullen niet langer aan de voorwaarden voor het minimumpensioen voldoen en daardoor gemiddeld 440 euro pensioen verliezen.”

De PVDA verzet zich tegen de maatregel. Gaby Colebunders: “Dit gaat over vrouwen die sowieso al een mager pensioentje zullen trekken en nu nog eens gestraft worden. Pensioenminister Lalieux zwoer om geen maatregelen te nemen die vrouwen zouden treffen. Deze studie toont zwart op wit aan dat dit wel zo is. Zij moet deze maatregel ofwel intrekken of aanpassen om zo de negatieve impact voor de vrouwenpensioenen te neutraliseren.”

Lees het rapport van het planbureau.