Voor elke bruggepensioneerde die verdwijnt komt er een langdurige zieke bij

Photo IStock

Voor elke bruggepensioneerde die er sinds 2012 minder is, kwam er minstens één oudere langdurig zieke bij. En de Vivaldi-regering zet de afbraak van het brugpensioen verder. De PVDA dient daarom een wetsvoorstel in om het recht op brugpensioen weer te openen vanaf 58 jaar.

De regering-Michel en de regering-Di Rupo hebben het recht op brugpensioen sterk ingeperkt. Tussen 2012 en 2019 daalde het aantal bruggepensioneerden met 57.984 eenheden. Het doel was mensen langer aan de slag houden en minder pensioenen uitbetalen. Maar het probleem van werkbaar werk voor oudere werknemers werd niet opgelost. Integendeel, over diezelfde periode kwamen er exact 73.688 oudere langdurig zieken bij (55-plussers). Dat blijkt uit cijfers die de PVDA opvroeg bij de RVA en het Riziv.

Bekijk hier de volledige studie

“Voor elke bruggepensioneerde die sinds 2012 is verdwenen, kwam er dus minstens één oudere langdurig zieke bij”, stelt PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte vast. “Je verandert de sociale realiteit niet met de afschaffing van een sociaal recht. Mensen die volledig opgewerkt of opgebrand zijn, zoeken uitwegen. De verschillende sectoren van de sociale zekerheid zijn communicerende vaten. Daarom is het zo belangrijk te investeren in systemen die het werk werkbaarder maken, zoals landingsbanen vanaf 55 jaar.”

De regering-Michel heeft de landingsbanen vanaf 55 jaar opgetrokken naar 60 jaar. De sociale partners kunnen nog een uitzondering voorzien voor zware beroepen, lange loopbanen en bedrijven in moeilijkheden of herstructurering (een van de discussiepunten in het huidige IPA). De PVDA wil de landingsbanen vanaf 55 jaar opnieuw openstellen voor alle werknemers. Voor werknemers die volledig opgewerkt zijn, wil de PVDA het behoud van het brugpensioen vanaf 58 jaar. Voor beide punten heeft de partij een wetsvoorstel klaar.

We zijn niet gelijk voor de dood. Wie lange tijd in een ‘citroenloopbaan’ heeft gezeten, is sneller opgewerkt, sneller ziek en ook sneller dood”, vertelt federaal volksvertegenwoordiger Gaby Colebunders (PVDA). “Bovendien brengt de coronacrisis een golf van collectieve ontslagen met zich mee. Bij Brussels Airlines, GlaxoSmithKline, Brantano, Ryanair, Bekaert. .. zijn er al heel wat banen geschrapt. De Nationale Bank verwacht dat er nog 100.000 extra arbeidsplaatsen verloren zullen gaan tegen eind dit jaar. Waarom dan oude en zieke werknemers nóg langer doen werken?”

Iedereen heeft recht op wat rust en vrijheid aan het einde van zijn leven, zonder ernstig ziek te zijn. De PVDA legt dit wetsvoorstel op tafel en steunt de vraag naar een betere eindeloopbaanregeling van de vakbonden in het kader van het Interprofessioneel akkoord (IPA).