Te veel verpleegkundigen gedwongen om ziek te gaan werken: PVDA vraagt dringend bijkomende aanwervingen

(Foto: Belga)

Een nieuwe studie van Geneeskunde voor het Volk brengt opvallende cijfers aan het licht: in 2019 gingen maar liefst negen op de tien verpleegkundigen ziek naar het werk. Een kwart van hen bleef zelfs tijdens de eerste coronagolf aan de slag, ook al vertoonden ze covid-19 symptomen. “We horen al langer getuigenissen van werknemers die druk voelen om toch maar te gaan werken, ook al laat hun gezondheid dat eigenlijk niet toe. Deze studie toont nu aan dat dit een wijdverspreid fenomeen is”, reageert PVDA-volksvertegenwoordiger en huisarts Sofie Merckx. De linkse partij roept op om snel werk te maken van de beloofde bijkomende aanwervingen in de zorgsector.

De studie toont dat het zorgpersoneel met een sterk schuldgevoel kampt. “We zien hoe verpleegkundigen hun patiënten en hun collega’s niet in de steek willen laten als ze ziek zijn. Ze vrezen vooral dat de werklast volledig op de schouders van hun collega’s terechtkomt”, aldus Merckx. “Vanuit de directies komt er vaak druk om toch maar te komen werken. Die druk is zo groot dat zelfs wanneer we als huisarts een ziektebriefje voorschrijven, een vijfde van de verpleegkundigen tóch gaat werken”.

Tijdens de coronacrisis was dit niet anders, blijkt uit de studie. “De officiële richtlijnen luidden lange tijd dat zorgpersoneel met covid-symptomen, maar zonder koorts, gewoon moest blijven doorwerken. Uit de enquête blijkt nu dat een kwart van de verpleegkundigen dat tijdens de eerste coronagolf ook effectief deed. We moeten een evaluatie maken van deze politieke beslissing, want ze heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de verspreiding van het virus binnen de zorginstellingen”, reageert Merckx.

“We zien ook hoe het fenomeen van presenteïsme ernstige gevolgen kan hebben en de kwaliteit van de zorg in gevaar brengt”, gaat Merckx verder. “Het personeel zélf raakt steeds meer uitgeput en het risico op fouten neemt toe. Het is belangrijk om actie te ondernemen, in het belang van het personeel én de patiënten”.

De PVDA wil dat er dringend werk gemaakt wordt van extra aanwervingen binnen de zorgsector. “Achterliggend schuilt een structureel tekort aan handen aan het bed. Verpleegkundigen gaan ziek naar het werk, omdat ze weten dat er te weinig collega’s zijn om hen te vervangen en hun taken over te nemen. Tegelijk weten we dat we enkel extra personeel kunnen aanwerven, als ook de arbeids- en loonvoorwaarden van het zorgpersoneel sterk verbeteren”, aldus Merckx.

De sector eist al langer een herwaardering van de zorgberoepen en bijkomende middelen voor extra jobs. “Na een eerste overwinning vorig jaar, met de oprichting van het Noodfonds voor de zorg, haalde de federale zorgsector deze zomer nog bijkomende middelen binnen voor het verhogen van de lonen en bijkomende aanwervingen. Die beloofde middelen moeten nu zo snel mogelijk op het terrein terecht komen”, besluit Merckx.

Lees hier de studie van Geneeskunde voor het Volk. 

Volg de PVDA op de voet