Tien PVDA-volksvertegenwoordigers leggen eed af in Waals Parlement

Foto Solidair, Sophie Lerouge

Frédéric Gillot, de eerste arbeidersvolksvertegenwoordiger voor de PVDA in het Waals Parlement, gaf dinsdag de fakkel door aan de tien nieuwe parlementsleden. PVDA-voorzitter Peter Mertens was present.

De verkiezingen van 26 mei hebben het Belgische politieke landschap volledig door elkaar geschud. Ze toonden dat veel mensen willen breken met het beleid uit het verleden. De traditionele partijen gingen overal achteruit. De PVDA behaalde in het hele land bijna 600.000 stemmen, in Wallonië, bijna 14%.

Germain Mugemangango, de Franstalige woordvoerder en fractieleider van de PVDA in het Waals parlement: “De kiezers willen echt breken met de politiek van de voorbije jaren. Ze willen behoorlijke woningen, ambitieuze maatregelen voor het klimaat en volwaardige jobs om hun leven op te bouwen. Dat is het signaal dat ze gaven. Dat signaal moet gerespecteerd worden. Uiteraard verwachten we niet dat al de 849 voorstellen van ons programma morgen gaan gerealiseerd worden. We kennen vandaag ook nog niet de precieze inhoud van de komende onderhandelingen. We willen vandaag wel duidelijk maken wat onze breekpunten zijn.”

Dat zijn onder andere: een bindend rooster om de huren te verlagen, gratis openbaar vervoer, klimaatdoelstellingen die tegemoet komen aan de wetenschappelijke eisen, echte transparantie en de afschaffing van de privileges van de parlementsleden … De kiezers van de PVDA hebben zich duidelijk uitgesproken voor een breuk met het beleid dat tot nog toe in het Gewest werd gevoerd. Zowel binnen als buiten het parlement willen deze tien PVDA-mandatarissen vechten voor een echte klimaatrevolutie en een sociale revolutie in België.

Belofte aan het volk

Voor de officiële eedaflegging in het Parlement, legden de tien PVDA-mandatarissen een “belofte aan het volk” af op straat, voor de instelling waar ze straks zitting hebben. “Wij zijn er trots op dat een derde van alle verkozenen van de PVDA arbeiders zijn. Het is die stem die we willen vertegenwoordigen”, zo begon Germain Mungemangango.

“Deze actie is een voorafspiegeling van wat we de komende vijf jaar gaan doen: luisteren naar de bevolking, die stem in het Parlement vertolken en daarna weer naar de wijken en de werkplaatsen terugkeren”, zo vervolgde de pas verkozen Alice Bernard.“Met dit sterke team en met al de PVDA-leden willen we deuren en vensters van het Parlement wijdopen zetten en ervoor zorgen dat daar de prioriteiten van de mensen gehoord worden en niet die van de winst. Want sociale veranderingen zijn altijd het resultaat van acties op het terrein (…) Onze belofte aan het volk is ook een teken van ons belangeloos engagement. Tijdens de campagne hebben we overal, van Doornik tot Verviers en Nijvel, op de markten, in de bedrijven … overal hebben we de diepe afkeer gehoord van de mensen voor de privileges die de politici van de traditionele partijen zich toekennen. “'t Zijn allemaal dezelfden, allemaal zakkenvullers, allemaal even corrupt' en dat soort reacties. Wij willen die privileges afschaffen, dienen en niet ons laten bedienen. En we beginnen met onszelf. Wij komen voort uit de werkende klasse en we willen bij hen blijven. We willen met hetzelfde inkomen blijven leven als voor onze verkiezing.”

Vervolgens legde de jongste verkozene, Laure Lekane, in naam van de tien in handen van de veertig partijleden die speciaal hiervoor waren opgedaagd, de eed af: “Wij zweren getrouwheid aan het volk en aan de werkende mensen. We beloven om de handelen naar ons principe straat-raad-straat. We beloven om ons mandaat te gebruiken om te dienen, niet om ons te laten bedienen. We beloven om te blijven leven met een arbeidersloon.”

"We weten wie we zijn en wie we vertegenwoordigen"

Frédéric Gillot, die in 2014 de eerste verkozene was voor de PVDA in datzelfde Parlement gaf de symbolische sleutel door: “Voor ik het vergeet, hier geef ik jullie de sleutel van het kantoor. Ik verwittig jullie: het is maar drie op twee meter groot en er is geen internet”, zo grapte hij terwijl hij de sleutel aan Germain Mungemangango gaf. “Ik ben bijzonder trots dat ik de fakkel aan dit team kan doorgeven. Als ik al een raad heb, dan deze: heb van niets of niemand schrik. We weten wie we zijn en wie we vertegenwoordigen, wie we verdedigen.”

Aan het eind van deze kleine ceremonie nam PVDA-voorzitter Peter Mertens, die zelf verkozen is in de federale Kamer, het woord. “Heel veel dank aan Frédéric Gillot, dat hij de eerste Waalse verkozene was voor de PVDA. Hij speelde voor ijsbreker voor al onze nieuwe verkozenen. Twintig jaar geleden hadden we in het hele land vijf mandatarissen. Vandaag zijn dat er meer dan 200, van wie veertig verkozenen in al de parlementen van het land en van Europa. In Europa roeien wij tegen de stroom in. Extreemrechts breekt overal door en consequent links slaagt er niet in van zich te laten horen. Wij zijn daar wel in gelukt. Dat betekent voor ons een zware verantwoordelijkheid. Vandaag ben ik trots dat ik hier samen ben met de tien marxistische afgevaardigden die straks hun entree maken in het Waals Parlement. De komende weken leggen ook 11 marxisten hun eed af in het Brussels Parlement, vier in het Vlaams Parlement en 12 in de federale Kamer. Vandaag zijn alle ogen in het land op jullie gericht, volgende week kijken jullie naar het noorden van het land. Ik ben trots voorzitter te zijn van een nationale partij.

Wie zijn de tien Waalse PVDA-mandatarissen?

Julien Liradelfo, mecanicien, nam actief deel aan de strijd van de werknemers van Arcelor Mittal in de Luikse regio. “De Waalse regering was totaal niet in staat om de werkgelegenheid in de regio te beschermen. Je kunt niet tezelfdertijd beweren dat je strijdt voor jobs en tegen armoede en toch jobs vernietigen die had kunnen worden gered.”

Ex-spoorman Antoine Hermant is vandaag leraar. Hij ziet zijn werk in het Waals Parlement als een verlenging van zijn werk in de gemeenteraad van La Louvière sinds 2012. “Als je daar bijvoorbeeld strijdt tegen onrechtvaardige belastingen, antwoordt de meerderheid: 'Daarover moet bij het Gewest zijn.' Dat zullen we nu kunnen doen.”

Al 29 jaar is John Beugnies bediende in een steenbakkerij. “Ik ga alle parlementsleden voorstellen om een stage te doen in de steenbakkerij waar ik werk. We zullen zien of ze de mensen dan nog langer willen laten werken! De volksvertegenwoordigers in alle parlementen nemen dit soort maatregelen omdat ze los staan van het echte leven van de werkende mensen.”

Gezinshelpster, journaliste, syndicaliste … Alice Bernard had en heeft verschillende levens, altijd ten dienste van de werknemers. “Voor de socioprofessionele inschakeling moet het Gewest een structurele financiering garanderen en de sector van de sociale hulp uit de handen van de markt halen. In die richting moeten de hervormingen gaan.”

Wiskundeleraar, Samuel Nemes is landbouwingenieur van opleiding. “Ik heb gezien hoe vastbesloten mijn leerlingen waren bij hun betogingen voor het klimaat. Ze zijn echt inspirerend, het Waalse beleid moet tegemoetkomen aan hun verwachtingen”.

Lerares Anouk Vandevoorde (29 jaar) wil iets doen aan de tekortkomingen van het onderwijs: “Aan de ene kant krijgen de leerlingen niet de middelen om te slagen, aan de andere kant stelt men de leraars niet in staat om in deftige omstandigheden werken … Het onderwijs moet uit die impasse geraken.”

Jori Dupont, de jonge verantwoordelijke van PVDA Doornik wil het milieu beschermen: “Het is tijd voor een klimaatrevolutie. Volgens de wetenschappelijke experten hebben we nog 10 jaar. Een hefboom is de TEC gratis maken. Niet gedeeltelijk, zoals sommige partijen willen, maar volledig. Dat kost minder dan 150 miljoen euro. Met een begroting van bijna 14 miljard moet het Gewest daar middelen voor kunnen vrijmaken.”

Amandine Pavet, graficus, heeft het niet gemakkelijk gehad, ze was 20 jaar toen in 2008 de crisis uitbrak. Onbetaalde stages, kleine jobkes, interims ...” Het is niet normaal dat jongeren het minder goed hebben dan hun ouders, zeker niet in een rijk land als België!”

Laure Lekane, maatschappelijk werkster van opleiding, heeft zich “altijd al” geëngageerd. Ze is gemeenteraadslid in Oupeye en ervan overtuigd dat je de dingen alleen kunt veranderen als de werknemers en de bevolking daarvoor in actie komen.

Fractieleider wordt Germain Mugemangango, Franstalig woordvoerder van de PVDA.

Kortom, in Namen staat een divers en ervaren team klaar om het Parlement wakker te schudden.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Volg de PVDA op de voet