Tijd om de minnelijke schikking voor grote financiële delinquenten af te schaffen

Foto: Belga

De minnelijke schikkingen waarover het parket de afgelopen twee dagen heeft onderhandeld met Dominique Leroy, de voormalige CEO van Proximus, en de familie De Clerck van de groep Beaulieu, zijn de laatste voorbeelden uit een lange lijst (Kazachs trio, Omega Diamonds, Publifin, HSBC, Stéphane Moreau, Bernard Arnault en vele anderen). Blijkbaar is deze methode om processen te vermijden voor de grote financiële delinquenten vandaag geen uitzondering of één van de mogelijkheden, maar zo goed als de algemene regel. De PVDA vraagt om de regeling af te schaffen.

Raoul Hedebouw, fractieleider van de PVDA in de Kamer, heeft op 2 juli in de plenaire vergadering minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over deze twee nieuwe rechtsvervolgingen ondervraagd. De minnelijke schikking", vertelt hij, "wordt voor de grote financiële delinquenten de algemene regel. De voormalige topvrouw van Proximus, beschuldigd van aandelenhandel met voorkennis, legt 107.000 euro op tafel om een mooie nieuwe baan te krijgen. Welke gewone burger kan een dergelijk bedrag ophoesten om te worden witgewassen?"

De PVDA hekelt het feit dat de daders van grote financiële fraude als enige mogelijke straf een eenvoudig, ondermaats en weinig ontradend risico op financiële sancties lopen. Niet alleen profiteren de rijksten systematisch van de minnelijke schikking, de minder rijken worden er expliciet van uitgesloten. In de omzendbrief van 24 mei 2018 van de minister van Justitie en het college van procureurs-generaal, die richtsnoeren voor de toepassing van de minnelijke schikking bevat, staat namelijk dat "vervolging voor de rechtbank eerder aangewezen lijkt wanneer de verdachte zich in een onzekere financiële situatie bevindt".

De eerste begunstigden van de verruimde minnelijke schikking, die op ondoorzichtige wijze werd goedgekeurd, waren het diamantbedrijf Omega-Diamonds, dat slechts 160 miljoen euro moest betalen voor een fraude van naar schatting 4,5 miljard euro, en de Belgisch-Kazachse miljardair Pathok Chodiev, die voor een luttele 23 miljoen euro werd witgewassen in een grote corruptiezaak. Raoul Hedebouw verwijst ook naar de zaak HSBC. Dat is een bank die meer dan 1000 fraudedossiers heeft beheerd voor vermogende Belgische klanten, het is waarschijnlijk één van de grootste fiscale fraudezaken in ons land. "Als de HSBC bank fraude van deze omvang organiseert en met een minnelijke schikking kan wegkomen, vraag je je af welke financiële crimineel in de toekomst nog voor de rechter kan komen. In theorie is de ernst van de feiten een grond voor uitsluiting van het voordeel van een minnelijke schikking. De realiteit toont echter aan dat dit niet het geval is. Hoe hoger je op de sociale ladder klimt, hoe meer je het op een akkoordje kan gooien."

Volgens de PVDA is Justitie te veel een ivoren toren: ontoegankelijk voor de gewone burger, maar wel in staat om de gevestigde orde te verdedigen. De man en de vrouw in de straat worden altijd zwaarder gestraft dan de rijken. Zo werd een 50-jarige die in 2010 twee vervallen muffins uit een afvalcontainer van een supermarkt haalde, veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Tegelijkertijd kon Stéphane Moreau, die miljoenen van de overheid stal, zijn strafvervolging afkopen. "We moeten een einde maken aan die minnelijke schikking, dit instrument van klassenjustitie waarmee grote financiële criminelen een openbaar proces kunnen ontlopen. Daarover gaat het wetsvoorstel van de PVDA dat in de commissie Justitie van de Kamer wordt besproken", besluit Hedebouw.

De PVDA hoopt dat de debatten een meerderheid ten gunste van het wetsvoorstel om de verruimde minnelijke schikking af te schaffen zullen opleveren, zodat er definitief een einde komt aan het mechanisme waarmee je door te betalen een openbaar proces en een gevangenisstraf af kan kopen.

Link naar het wetsvoorstel: https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1125/55K1125001.pdf