Van kinderopvang tot stikstof: Vlaamse regering bewijst eigen onvermogen

Jos D'Haese. Foto: Stefaan Van Parys

“Dit is geen regering meer, dit is een circus”, reageert PVDA-fractieleider Jos D’Haese op de laatste ontwikkelingen in de Vlaamse regeringscrisis. “De N-VA neemt blijkbaar beslissingen wanneer de ene coalitiepartner het is afgestapt, zonder dat de andere het daar mee eens is. Jan Jambon zou ons tonen dat Vlaanderen garant stond voor “goed, democratisch en stabiel bestuur”. We kregen in de plaats crisis na crisis, een minderheidskabinet dat voor onze ogen uit elkaar valt en een open oorlog binnen de regering. De N-VA is zelf het beste bewijs geworden dat de splitsing van ons land ons geen millimeter verder brengt, integendeel. Na de drama’s in de kinderopvang en de ouderenzorg, het lerarentekort en de wachtlijsten voor personen met een beperking, brengt die partij nu de hele Vlaamse regering tot stilstand.”

N-VA-voorzitter Bart De Wever verkondigde meermaals dat de Vlaamse regering het verschil met “het onbestuurbare zinkende schip” België moest bewijzen, om zo de weg te maken voor de splitsing van het land. “Maar wie krijgt vandaag nog de spreuk “Wat we zelf doen, doen we beter” over de lippen?” vraagt D’Haese zich af. “De Vlaamse regering heeft onder leiding van de N-VA het bewijs geleverd van haar onvermogen om beter te besturen. Kinderopvang, onderwijs, ouderenzorg, openbaar vervoer en nu ook stikstof: telkens opnieuw is ze 100% bevoegd en 0% verantwoordelijk.”

“Ook de Open VLD trekt nu de handen af van de conceptnota over stikstof. Ondertussen heeft de N-VA die al naar het parlement gestuurd”, gaat D’Haese verder. “Dat is ongezien. Met de PVDA kunnen we ons in elk geval niet vinden in deze tekst. Het biedt geen enkel antwoord op de problemen waar onze boeren en onze natuur vandaag voor staan. In de hele nota staat niks te lezen over eerlijke prijzen. Niks over hoe de banken de boeren onder druk zetten. Niks over de moordende concurrentie op internationale markten. Niks over hoe de subsidiepolitiek de kleine boeren uit de markt heeft geduwd. Dat getuigt van een totaal gebrek aan toekomstvisie voor onze landbouw.”

De PVDA pleit voor een gelijke behandeling van landbouw en industrie. “Als het van de N-VA afhangt, krijgt de landbouw veel strengere normen opgelegd dan de industrie. Dat is onbegrijpelijk”, zegt D’Haese. “Vervuilende stoffen kan je nog op verschillende manieren behandelen. Maar mensen die het beste van hun zaak proberen maken echt niet. Dat is een fundamenteel probleem in dit voorstel van de N-VA. We begrijpen niet dat Groen en Vooruit in die redenering meegaan en blijkbaar zelfs van plan zijn om een wisselmeerderheid aan te bieden.”