Verbodsverdrag op kernwapens: PVDA is aanwezig op eerste bijeenkomst in Wenen

Steven De Vuyst (PVDA volksvertegenwoordiger)

Steven De Vuyst (PVDA volksvertegenwoordiger)

Federaal volksvertegenwoordiger Steven De Vuyst (PVDA) zal deze week deelnemen aan de ‘Nuclear Ban Week’ die de Verenigde Naties en de organisatie ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) organiseren in Wenen. De aanleiding hiervoor is de eerste bijeenkomst ‘Meeting of States Parties’ (MSP) van landen die het VN-Verbodsverdrag op kernwapens (TPNW) ondertekenden. 

Oostenrijk is één van de 62 lidstaten van de Verenigde Naties die het TPNW al ondertekend en geratificeerd hebben. De PVDA diende recent een resolutie in die de regering vraagt om toe te treden tot het TPNW en om zo snel mogelijk de Amerikaanse kernwapens van ons grondgebied te verwijderen.

“Dit is essentieel om te werken aan een actieve vredespolitiek,” zegt Steven De Vuyst. “Maar omdat de Belgische regering nog altijd weigert – in tegenspraak met het regeerakkoord -  om zelfs maar als waarnemer deel te nemen aan de bijeenkomst in Wenen, zal ik als één van de twee vertegenwoordigers van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen deelnemen aan de parlementaire conferentie rond het TPNW, en als waarnemer de openingszitting van de bijeenkomst zelf bijwonen.”

Voor het eerst in meer dan 30 jaar bestaat opnieuw een reëel risico op een oorlog tussen kernmachten. Een enquête uitgevoerd door de European Council on Foreign Relations (ECFR) wees deze week nog uit dat alsmaar meer Europeanen bezorgd zijn over de dreiging van een nucleaire escalatie van de oorlog in Oekraïne. Verschillende kernmachten zijn dan ook al geruime tijd bezig met het moderniseren van hun kernwapenarsenaal.

In het verleden heeft België al enkele keren een voortrekkersrol gespeeld bij ontwapeningsverdragen, zoals tegen clustermunitie en antipersoonsmijnen. België moet daarom deze rol opnieuw opnemen voor kernwapens, vindt de PVDA. 

De linkse partij staat hierin niet alleen. 56 voormalige presidenten, premiers, ministers van defensie en buitenlandse zaken van NAVO-lidstaten, inclusief van België, en voormalige secretarissen-generaal van de NAVO en VN in december 2020 hebben  alle landen opgeroepen om toe te treden tot het verbodsverdrag. 

“Ook het draagvlak bij de Belgische bevolking is groot. Uit een onderzoek in 2020 blijkt dat 77% van de Belgen voorstander is voor toetreding tot dit verdrag, een stijging tegenover het jaar ervoor,” stelt De Vuyst. “Een kernoorlog bedreigt letterlijk het overleven van de mensheid. De regering moet nù handelen!”

Vorige week besliste de Kamercommissie buitenlandse betrekkingen uiteindelijk dat twee Belgische volksvertegenwoordigers kunnen deelnemen aan de Parlementaire Conferentie over het TPNW. “Dat betekent dat er iets beweegt binnen de meerderheid, maar het is onvoldoende”, besluit Steven De Vuyst.

U vindt de volledige tekst van het Voorstel van resolutie voor een Belgische voortrekkersrol betreffende nucleaire ontwapening in het kader van een actieve vredespolitiek (55K2671) hier:

https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/flwb&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/flwb/flwbn.cfm?legislat=55&dossierID=2671