Verhoging pensioenleeftijd naar 67 jaar is geen symbolische maatregel

.

“De wettelijke pensioenleeftijd blijft op 67 jaar, maar in werkelijkheid zal niemand of bijna niemand moeten werken tot 67 jaar”, zegt PS-voorzitter Paul Magnette vanmorgen op de radio. Met andere woorden zou het hier gaan over een symbolische maatregel die niemand of bijna niemand raakt. De Zweedse regering herhaalde al dezelfde mantra: "Slechts 1 op de 10 zal moeten werken tot 67 jaar." Maar klopt dat wel?

“Dat klopt helemaal niet”, reageert PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte. “Er zijn drie wegen om vroeger met pensioen te gaan: vervroegd pensioen, brugpensioen (SWT) of erkenning als zwaar beroep. Die drie wegen worden allemaal stap voor stap dichtgetimmerd.”

“Daarom lanceert de PVDA de campagne Op 67 jaar is elk beroep te zwaar. Een campagne voor een rechtvaardig pensioen, met daarin vijf hoekstenen: de wettelijke pensioenleeftijd moet terug naar 65, het vervroegd pensioen moet opnieuw mogelijk worden vanaf 60 na een loopbaan van 35 jaar, we zetten in op landingsbanen vanaf 55, we behouden het recht op een volwaardig brugpensioen voor wie vroeg begon te werken in een zwaar beroep, en we trekken het wettelijk pensioen op naar 75 procent van het gemiddeld loon of beroepsinkomen en het minimumpensioen naar 1.500 euro netto na 40 gewerkte jaren.”

Deze vijf hoekstenen vormen een alternatief voor de pensioenplannen van de regering, plannen die onze pensioenrechten systematisch afbreken.

“In 2012 kon je met vervroegd pensioen gaan na 35 gewerkte jaren. Vandaag moet je al 42 jaren op je loopbaanteller hebben staan. Een meerderheid van de vrouwen komt daar niet aan. Gemiddeld komen vrouwen die vandaag met pensioen gaan aan 36 gewerkte jaren. Velen zullen dus niet kunnen stoppen op de vervroegde pensioenleeftijd van 63 jaar. Zij zullen moeten doorgaan tot 64, 65 en binnenkort 66 of 67 jaar.”

“De tweede manier om vroeger met pensioen te kunnen gaan”, vervolgt De Witte, “is het brugpensioen of SWT. De regering Di Rupo heeft de leeftijden sterk omhoog gehaald, de regering Michel heeft de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt ingevoerd. Een zorgkundige die vandaag met brugpensioen gaat, krijgt morgen een sms met een nieuwe aanbieding die hij of zij niet mag weigeren. Daardoor is de aantrekkelijkheid van het stelsel volledig kapot gemaakt. In de huidige arbeidsmarkt is het SWT als rustpensioen de facto teniet gedaan.”

“De derde manier om vroeger met pensioen te gaan, is de erkenning als zwaar beroep. De regering Michel heeft daarover een plechtige belofte gemaakt: er komt een bredere regeling omdat veel beroepen te zwaar zijn om te werken tot 67 jaar. Die belofte is uit het regeerakkoord van Vivaldi verdwenen. Daarmee is de derde piste om vroeger met pensioen te kunnen gaan ook verdwenen.”

De PVDA komt op voor een rechtvaardig pensioensysteem, met recht op rust en vrijheid in de herfst van ons leven en een menswaardig inkomen.Het pensioenplan van de PVDA komt tegemoet aan de noden en mogelijkheden van de werkende klasse.

Teken hier de petitie voor een rechtvaardig pensioen.